ΑΡΙΔΑΙΑ: ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...

2021-10-09

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΩΠΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

Mε αφορμή την ανακοίνωση-γνωστοποίηση από τον Δήμο Αλμωπίας για την πλήρωση μίας ακόμη [1] θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου του Δημάρχου-Αλμωπίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΔΕΣ και ΕΔΩ), ο αριθμός των οποίων (Ειδικών Συνεργατών), ανέρχονται μέχρι και σήμερα, σε επτά και ειδικότερα:

1.-Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, Τσιμτσιρίδης Γιώργος.

2.-Καθήκοντα Τοπογράφου κλπ, Χαμαλίδης Βασίλειος

3.-Νομικός Σύμβουλος, Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ

4.-Θέματα κοινωνικών ερευνών κλπ, Καρφιτσοπούλου Αναστασία

5.-Επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου Αλμωπίας: Ανδρονίκου Κώστας

6.-Δικηγόρος: Βρίσκεται στο στάδιο πρόσληψης.

7.-Θέση Δημοσιογράφου: Βρίσκεται στο στάδιο πρόσληψης.

Μάλιστα όπως μας θυμίζει φίλος αναγνώστης μας, συναφές με τη θέση αυτή, ήδη έχει προσληφθεί τελευταία και ο παραπάνω με α/α -5- ειδικός συνεργάτης, σύμφωνα και με τη σχετική προκήρυξη και απόφαση πρόσληψης (ΔΕΣ και ΕΔΩ)

Εδώ συνάδει να διευκρινίσουμε, προς άρση κάθε παρεξηγήσεως και παρερμηνείας, ότι οι προσλήψεις αυτές έγιναν και γίνονται καθόλα Νόμιμες και εντάσσονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του εκάστοτε Δημάρχου.

Πολλοί αναγνώστες της ιστοσελίδας μας λοιπόν, απαιτούν για μία ακόμη φορά, να πληροφορηθούν και τον απολογισμό του έργου των παραπάνω ειδικών συμβούλων για την μέχρι τώρα πορεία τους και ειδικότερα τις προτάσεις, τις μελέτες κλπ δραστηριότητες τους, σχετικά με τα αντικείμενα που τους έχει ανατεθεί, προς όφελος του Δήμου Αλμωπίας και των δημοτών του!!

09-10-2021/19:12