ΑΡΙΔΑΙΑ: ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2021-10-08

Στη σύσταση (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, προχωρά ο Δήμος Αλμωπίας αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...

... η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.

Δείτε την σχετική γνωστοποίηση-ανακοίνωση Ε Δ Ω

08-10-2021/12:04