ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: ΄΄ 'Η ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΣ, ΝΤΕΡΕ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΕΛΟΣ’’...

2022-03-17

Η ομηρία των συμπολιτών μας πρέπει να λάβει τέλος!

Το άλυτο ιδιοκτησιακό πρόβλημα των περιοχών Ντερέ, Αγ. Μάρκου, Καραμάν δυστυχώς έρχεται ξανά στην επικαιρότητα καθώς το Ελληνικό Δημόσιο, με βεβαιότητα και με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2023, θα καταθέσει αγωγές του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 κατά των συνδημοτών μας που δικαιώθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων και στις πρώτες εγγραφές εμφανίζονται ως φερόμενοι δικαιούχοι.

Όσοι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών, δεν υπέβαλλαν ενστάσεις ή δεν δικαιώθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων, θα πρέπει μέχρι τις 31-12-2023 να στραφούν κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εμφανίζεται ως φερόμενος ιδιοκτήτης των κατοικιών τους στις αρχικές εγγραφές.

Στις περιοχές αυτές ισχύουν ειδικές συνθήκες βάσει των οποίων δικαιολογείται ιδιαίτερη νομοθετική ρύθμιση.

Προκειμένου λοιπόν να μην εισέλθουν οι συμπολίτες μας σε δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες και να τεθεί τέλος στην ομηρία τους, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 15-3-22 ο επικεφαλής της παράταξης μας Γιάννης Τσεπκεντζής κατέθεσε ψήφισμα όπου ο Δήμος θα ζητάει από το Ελληνικό Δημόσιο:

1) Να απέχει από την άσκηση αγωγών του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 κατά των κατοίκων των παραπάνω περιοχών που δικαιώθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων. Η αποχή αυτή πρέπει να αναγνωρισθεί - δηλωθεί γραπτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αγωγής του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998.

2) Να δοθεί λύση για τους κατοίκους που είτε δεν υπέβαλλαν ενστάσεις είτε δεν δικαιώθηκαν, με νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί στην Βουλή.

Αυτή θα προβλέπει το δικαίωμα εξαγοράς με χαμηλό τίμημα, το οποίο θα υπολογίζεται επί ποσοστού της αντικειμενικής αξίας μόνο του οικοπέδου, εξαιρουμένης δηλαδή της αξίας του κτίσματος που τυχόν κείται εντός του οικοπέδου.

Υπενθυμίζουμε, ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που το Ελληνικό Δημόσιο θα δώσει, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, λύση σε ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διευθετήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων Αγίας Νικολάου - Χαλκιδικής, Αγίας Παρασκευής - Γέρακα του Ν. Αττικής, Οινόης Νομού Έβρου- περιοχής Ορεστιάδας, Κάτω Γραμματικού και Αγίου Αθανασίου περιοχής Έδεσσας, ΆνωΧριστού Νομού Σερρών, κ.α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Έδεσσας έκανε ομόφωνα αποδεκτό το αίτημα μας και τις προσεχείς ημέρες οι λοιπές παρατάξεις θα εξετάσουν το πλήρες κείμενο προκειμένου να λάβει την τελική μορφή του.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

17-3-2022/15:53