ΣΚΥΔΡΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-11-11

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 κι ώρα 19:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω είκοσι επτά θέματα:

 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 75.402,53 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ ύστερα από ένταξη στην πράξη «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2022.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2022.
 • Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τις αιτήσεις παράτασης προθεσμίας εκποίησης των δημοτικών εκτάσεων σε άστεγους δημότες στην Κοινότητα Σεβ/νών.
 • Έγκριση αίτησης του Νοβάκη Χριστόφορου για παράταση προθεσμίας υλοποίησης της εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σεβαστιανών σύμφωνα με το Ν.4368/2016.
 • Έγκριση αίτησης των Χαριτίνη και Δημητρίου Κατσαρού για παράταση προθεσμίας υλοποίησης της εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σεβαστιανών σύμφωνα με το Ν.4368/2016.
 • Έγκριση αίτησης του Κερεγκιώτη Φίλιππου για παράταση προθεσμίας υλοποίησης της εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σεβαστιανών σύμφωνα με το Ν.4368/2016.
 • Έγκριση αίτησης του Λαζαρίδη Πέτρου για παράταση προθεσμίας υλοποίησης της εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σεβαστιανών σύμφωνα με το Ν.4368/2016.
 • Έγκριση αίτησης του Τριανταφυλλίδη Νικόλαου για παράταση προθεσμίας υλοποίησης της εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σεβαστιανών σύμφωνα με το Ν.4368/2016.
 • Έγκριση αίτησης της Παραστατίδου Παρθένας για παράταση προθεσμίας υλοποίησης της εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σεβαστιανών σύμφωνα με το Ν.4368/2016.
 • Έγκριση αίτησης της Καραγιάννη Αναστασίας για παράταση προθεσμίας υλοποίησης της εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σεβαστιανών σύμφωνα με το Ν.4368/2016.
 • Έγκριση αίτησης του Δουλκερίδη Σεραφείμ για παράταση προθεσμίας υλοποίησης της εκποίησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σεβαστιανών σύμφωνα με το Ν.4368/2016.
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκύδρας και της Π.Κ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή - επίστρωση Αύλειου χώρου Δημοτικών Σχολείων Δήμου Σκύδρας» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ54 Κοινότητας Αρσενίου.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικών οδών του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Ριζού και σύνδεση με τον βιολογικό σταθμό Σκύδρας».
 • Ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης τμήματος από το αριθ. 526 τεμάχιο Σκύδρας στο σύλλογο φίλων ζώων Σκύδρας «Η ΣΤΟΡΓΗ».
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης στην Κοινότητα Σκύδρας.
 • Έγκριση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στα Κοιμητήρια Λιποχωρίου.
 • Επικαιροποίηση της αριθ. 144/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την προσκύρωση έκτασης στο Ο.Τ.1 οικισμού Σκύδρας.
 • Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.
 • Ορισμός εκπροσώπων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
 • Αντικατάσταση μελών στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Καλυβίων στον αθλητικό σύλλογο «ΣΚΥΔΡΑΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ» για τις προπονητικές τους ανάγκες 2022-2023.
 • Παραχώρηση έναντι τιμήματος του ΔΑΚ Σκύδρας (κλειστό γυμναστήριο) στο πολιτικό κόμμα ΚΚΕ για διοργάνωση πολιτικής εκδήλωσης στις 19-11-2022.
 • Γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 129 ,4542 MW και συνοδά έργα της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΜΙΚΕ.
 • Γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 19,998 MW της εταιρείας ΕΛΑΜΑΡ ΙΚΕ.
 • Γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 19,9998 MW και συνοδά έργα της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΕ - Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

11/11/2022