ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ … ΜΠΛΕΞΕΤΕ!! ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ…

2022-02-24

Να δώσουν ξανά τα στοιχεία τους στην Εφορία και μάλιστα μέσα σε... διάστημα δύο μηνών, καλούνται όλοι οι φορολογούμενοι. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υιοθετεί νέο σύστημα επικοινωνίας με τους πολίτες -το οποίο προσομοιάζει με εκείνο των τραπεζικών Ιδρυμάτων - και ζητά την επικαιροποίηση των στοιχείων τους!

Καθιερώνεται επίσης ένας νέος θεσμός, ο «Βοηθός εκπλήρωσης», μέσω του οποίου ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες για τα θέματα που τον απασχολούν!

Έως τις 18 Απριλίου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι για να επισκεφτούν το myAADE.gr και να αλλάξουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με την Εφορία.

Έτσι, στο εξής η ΑΑΔΕ θα μπορεί να τους κοινοποιεί άμεσα ειδοποιήσεις κάθε φορά που πρέπει να πληρώνουν φόρους, πρόστιμα ή άλλες υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο.

Με αυτό τον τρόπο θα ενημερώνονται και θα προστατεύονται άμεσα από τον κίνδυνο να μη πληρώσουν από αμέλεια κάποια φορολογική υποχρέωσή τους.

Η απόφαση Πιτσιλή

Σύμφωνα με νέα απόφαση Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α 1025/2022 ΦΕΚ Β' 765/18-02-2022) όλοι όσοι έχουν εκδώσει και χρησιμοποιούν κωδικούς Taxisnet «οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE (...) τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο)». Αυτό θα γίνεται στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας».

Με την ίδια απόφαση καθιερώνεται πλέον και ο θεσμός του «Βοηθού εκπλήρωσης» υποχρεώσεων, για άτομα που έχουν μεν δικούς τους κωδικούς αλλά, για διαφόρους λόγους (όπως πχ ηλικιωμένοι κλπ) χρειάζονται και την βοήθεια άλλων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα από την απόφαση προκύπτει ότι:

  • η υποχρέωση δήλωσης νέων στοιχείων επικοινωνίας αφορά όλους όσοι έχουν πιστοποιηθεί (με κλειδάριθμο κλπ) ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  • πολίτες και επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν ξανά κινητό και σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας και το προσωπικό email επικοινωνίας. Συνεπώς δεν αρκούν τα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωμένα στην ΑΑΔΕ, αν και μέχρι να επικαιροποιηθούν θα ισχύουν τα παλαιά.
  • αντί για το προσωπικό τους email μπορούν να συμπληρώσουν email «βοηθού εκπλήρωσης» δηλαδή ενός προσώπου που τους βοηθά και τους ειδοποιεί για θέματα σχέσεων με την φορολογική διοίκηση, όπως λογιστές, συγγενείς ή οικείους.
  • στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση -κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της Φορολογικής Διοίκησης στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE (πχ δηλώσεις Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού κλπ).
  • επίσης θα δέχονται και μηνύματα που ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη όπως: π.χ. πρόστιμα ανεμβολίαστων, πρόστιμα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.

Για τον σκοπό αυτό ζητείται και συναίνεση του φορολογούμενου (check-box), αν θέλει να λαμβάνει ειδοποιήσεις ο Βοηθός εκπλήρωσης (πχ τα παιδιά του υπόχρεου, οικείοι - συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρίες κλπ). Σε περίπτωση μη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο στο «Προσωπικό e-mail» ή, εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί τέτοιο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις (πχ θυροκόλληση, με δικαστικό κλητήρα κλπ).

Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε μεταβολή τους. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται τις μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας έναντι της ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της επικαιροποίησης.

Ποιος μπορεί να είναι «βοηθός εκπλήρωσης»

Ως «Βοηθός Εκπλήρωσης» δηλώνεται κάθε πρόσωπο που συναινεί να συνδράμει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του.

Ο ίδιος ο πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει τον χαρακτηρισμό της σχέσης του με τον Βοηθό Εκπλήρωσης, από μία αποκλειστική λίστα ρόλων όπως, ενδεικτικά:

- λογιστής

- σύμβουλος

- συγγενής

- οικείο πρόσωπο

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση κοινοποίηση στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της ΑΑΔΕ.

Εφορία όπως... «ηλεκτρονική» τραπεζική

Κατά τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται με την αποστολή 6ψήφιου κωδικού(αντίστοιχα στο τηλέφωνο ή στο e-mail) στον συναλλασσόμενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό Εκπλήρωσης.

Για να μπορέσει ο Βοηθός Εκπλήρωσης να βλέπει τις ειδοποιήσεις που αφορούν τρίτους, θα πρέπει και αυτός να επιβεβαιώσει μέσω κωδικού που θα λάβει, τη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η επικαιροποίηση στοιχείων γίνεται άμεσα -αλλά και σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους εκ νέου- στην νέα ψηφιακή πύλη "myAADE" η οποία διαδέχθηκε το Taxisnet, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας».

Έως και την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τους φορολογούμενους, οι ήδη δηλωθείσες στην ΑΑΔΕ διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στην επιλογή «Προσωπικό e-mail».

Εφόσον ο φορολογούμενος έχει ήδη δηλώσει δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δηλωθείσα στο πεδίο που οριζόταν ως «Mail» θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή «Προσωπικό e-mail», ενώ η δηλωθείσα στο πεδίο που οριζόταν ως «Επιπλέον Mail» θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης».

ΑΑΔΕ: Αλλάζει η ηλεκτρονική επικοινωνία των φορολογουμένων με την ψηφιακή πύλη myAADE

Σημαντικές αλλαγές στην ηλεκτρονική επικοινωνία των φορολογουμένων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προβλέπει απόφαση που εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την απόφαση - που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - όλοι όσοι έχουν εκδώσει και χρησιμοποιούν κωδικούς Taxisnet «οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, δηλαδή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο)». Αυτό θα γίνεται στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας».

Με την ίδια απόφαση καθιερώνεται πλέον και ο θεσμός του «Βοηθού εκπλήρωσης» υποχρεώσεων, για άτομα που έχουν μεν δικούς τους κωδικούς αλλά, για διαφόρους λόγους (όπως πχ ηλικιωμένοι κλπ) χρειάζονται και την βοήθεια άλλων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους.

Ειδικότερα, οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, δηλαδή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο).

Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ' επιλογή του ενδιαφερόμενου, να συγχρονίζονται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

24-02-2022/10:39