ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ!!- ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1.128 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΕΛΛΑΣ...

2021-04-28

Τρεις Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, δημοσιεύτηκαν την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου για την έγκριση της πρόσληψης συνολικά 1.128 συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:

- Με την αριθμ. 32641/26.4.2021 Απόφαση, εγκρίθηκε η πρόσληψη 662 συμβασιούχων ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα 8 ή έως 9 μήνες, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Δήμων, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

- Με την αριθμ. 32808/26.4.2021 Απόφαση, εγκρίθηκαν 370 προσλήψεις ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 8 μήνες, σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

- Η αριθμ. 32536/26.4.2021 Απόφαση, αφορά την έγκριση πρόσληψης 96 συμβασιούχων ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες σε Δήμους, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών.

Επισημαίνουμε ότι, δεδομένης της έγκρισης του Υπουργού, για την εξέλιξη των διαδικασιών προσλήψεων στο εξής ( π.χ. υποβολή αιτήσεων κλπ), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνονται από τους κατά τόπους Φορείς (Δήμος, ΝΠΙΔ, ΔΕΥΑ) για τους οποίους εγκρίθηκαν οι συγκεκριμένες προσλήψεις.

Ειδικότερα στους Δήμους Αλμωπίας  (Λουτρόπολη) και Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.ΑΠ) θα προσληφθούν 30 και 38 άτομα αντίστοιχα ...

Δείτε αναλυτικά  Ε  Δ  Ω

28-4-2021/11:36