ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ!!

2024-02-02

Με αφορμή τις πρόσφατες αλλαγές στο Στράτευμα, αναγνώστες της ιστοσελίδα μας, θέτουν το παρακάτω ερώτημα: Είδαμε όλοι στις οθόνες των τηλεοράσεων, κατά την παράδοση-παραλαβή στην ηγεσία του Στρατεύματος, να φέρουν στις στολές τους οι Αξιωματικοί και στο στήθος τους, πληθώρα διαφόρων παρασήμων.

Εύλογα λοιπόν ρωτούν κάποιοι:

Τα παράσημα κερδίζονται στα πεδία των μαχών ή για κάποιο ανδραγάθημα, ή τέλος πάντων για κάποια ηρωική πράξη που έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο ή τα κερδίζουν όσοι κάθονται πίσω από ένα γραφείο, και στη ζεστασιά και σιγουριά των τεσσάρων τοίχων και μάλιστα εν καιρώ ειρήνης;

Σε κάθε περίπτωση, το να βλέπεις, όπως αναφέρουν κάποιοι να είναι γεμάτο το στήθος κάποιων, γεμάτα από παράσημα και μάλιστα σε καιρό ειρήνης, θεωρείται μάλλον πρόκληση και κοροϊδία συμπληρώνουν!!

Προς ενημέρωση λοιπόν σχετικά με το παραπάνω θέμα, η ιστοσελίδα μας παρουσιάζει τι προβλέπει η σχετική Νομοθεσία για το θέμα, όπως αναφέρεται στην σελίδα, army.gr

Δείτε τι συμβολίζουν τα παράσημα των Αξιωματικών κλπ διαμνημονεύσεις

· Τα Στρατιωτικά Μετάλλια διακρίνονται σε πολεμικά, τα οποία είναι:

-Το Αριστείο Ανδραγαθίας,

-Το Αριστείο Ανδρείας,

-Ο Πολεμικός Σταυρός,

-Το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων και

-Τα Αναμνηστικά Μετάλλια Πολέμων (1940-41, 41-45, Κορέας και Κύπρου)

2.-Στρατιωτικά Μετάλλια μη πολεμικά, τα οποία είναι:

-Το Μετάλλιο Εξόχου Πρά­ξεως,

-Το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας και

-Το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας.

3. Τα πολεμικά μετάλλια απονέμονται μόνο σε καιρό πολέμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί εντάσσονται, με εντολή της ελληνικής Κυβερνήσεως, σε μονάδες με πολεμική δράση εκτός της Επικράτειας. Κατ' εξαίρεση, πολεμικά μετάλλια, εκτός του Αριστείου Ανδραγαθίας και του Αριστείου Ανδρείας, δύνανται να απονέμονται και σε μη πολεμικές περιόδους, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί διατίθενται και μετέχουν σε ενέργειες εναντίον ενόπλων ομάδων ή ατόμων, στρεφομένων κατά της έννομης τάξης και ασφάλειας.

ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ

Οι Διαμνημονεύσεις απονέμονται σε μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς. Επίσης, απονέμονται και σε μονίμους εξ εφεδρείας Αξιωματικούς, μετά τη συμπλήρωση ενάμιση χρόνου από την ανάκληση τους στην ενέργεια.

1. Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου (ΔΑΓΕ)

2. Αστέρα Αξίας και Τιμής (ΔΑΑΤ)

3. Αξίας και Τιμής (ΔΑΤ)

4. Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας (ΔΗΣ)

5. Ευδοκίμου Διοικήσεως (ΔΕΔ)

6. Πολυετούς Υπηρεσίας Αξιωματικών Σωμάτων και Κοινών Σωμάτων (ΔΠΥ)

7. Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς (ΔΥΑΕ)

8. Υπηρεσίας σε Επιτελείο (ΔΕΠ)

9. Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές (ΔΕΙΡΑΠ)

02/02/2024