ΕΔΕΣΣΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ Χ/Κ ΒΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ...

2022-11-15

Υπογραφή σύμβασης για τον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο

Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, κ. Δημήτρη Γιάννου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για την αποκατάσταση του δρόμου προς το χιονοδρομικό κέντρο.

Το ύψος της σύμβασης είναι 626.475,42€ και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες και άρση καταπτώσεων όπου απαιτείται, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών σε θέσεις καταπτώσεων, οδοστρωσία με βάση πάχους 0,10μ, κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας και εργασίες πλήρους αποκατάστασης φθαρμένων οδοστρωμάτων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις, διαγράμμιση οδοστρώματος και εργασίες πρασίνου- κοπής και κλαδέματος δένδρων.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας, δήλωσε σχετικά:

«Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ξεκινάει άμεσα το έργο για την ασφαλέστερη προσβασιμότητα στο χιονοδροικό. Πρόκειται για εργασίες που είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου και του τουριστικού μας προϊόντος. Εύχομαι να έχουμε μια χειμερινή σεζόν με αρκετό χιόνι και πολλούς επισκέπτες.

Θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία του δήμου μας, που αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα του έργου, υλοποίησε γρήγορα τις διαδικασίες.

Θυμίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια ο δήμος μας έχει αναλάβει τον εκχιονισμό και η πρόσβαση στο χιονοδρομικό μας κέντρο είναι ανοιχτή και ασφαλής».

ΕΔΕΣΣΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:30΄, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Κασσάνδρου 15, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση ή μη τριών (3) προστατευτικών εμποδίων «Π» επί της οικοδομής στη συμβολή των οδών Αρχ. Μελετίου και Κυτάνου, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση ή μη ενός (1) προστατευτικού εμποδίου «Π» επί του πεζοδρομίου, στην οδό Εγνατίας αρ. 50 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  4. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός τους πάρκου της 25ης Μαρτίου στη πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Εκμίσθωση δικαιώματος εισόδου στη σπηλιά Καταρρακτών(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Σύμβαση μίσθωσης λατομείου - συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου βοηθήματος έπειτα από την έκδοση της με αριθμό Α54/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος Δήμου).
  • Λήψη απόφασης για τη συνεργασία του Δήμου Έδεσσας με φιλοζωικά σωματεία (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
  • Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
  • Παραχώρηση χώρων - αιθουσών Σχολικών Μονάδων σε Συλλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
  • Έγκριση υποβολής αιτήματος στη ΔΕΥΑΕ για την παραχώρηση γεώτρησης της Δ.Κ. Πλατάνης στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
  • Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής είκοσι τριών (23) δένδρων, που βρίσκονται σε αλσύλλιο, εντός του οικισμού Ριζαρίου (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής δένδρων στον αύλειο χώρο του Α΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

  • Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 37,209 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας ¨ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

17. Ενημέρωση σχετικά με την αριθμ. 43/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και της έκθεσης διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

18. Ενημέρωση σχετικά με την αριθμ. 44/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε με θέμα «Απολογισμός έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος της καρπώσεως των μη εκμεταλλευόμενων δι΄αυτεπιστασίας δημοσίων δασών (Εισηγητής: Δήμαρχος).

20. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος).

  • Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

22. Αντικατάσταση μελών στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος).

  • Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 6ης έως 10ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

15/11/2022