ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ: ''ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΛΠ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ''...

2022-03-29

Ένα θέμα που ανέδειξε πολλάκις κατά το παρελθόν η ιστοσελίδα μας, ύστερα από παράπονα κατοίκων της Αριδαίας, αναφορικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων από χόρτα, βλάστηση κλπ αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά (ΔΕΣ και ΕΔΩ)...

... επαναφέρει ο Δήμος Αλμωπίας, επισημαίνοντας στους ιδιοκτήτες κλπ ενδιαφερομένους την υποχρέωσή τους για καθαρισμό αυτών, δίνοντας μάλιστα και σχετική προθεσμία περαίωσης των καθαρισμών, αλλά και των σχετικών προστίμων που προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία.

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας Δήμου Αλμωπίας - Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων μέχρι την 30η Απριλίου 2022

Με βάση την υπ΄αριθμό 17647 οικ.Φ.700.20 , 18 Μαρτίου 2022 , Αρ. Φύλλου 1301,οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων , εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται , μέχρι την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους , να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

Σύμφωνα με την Έγκριση της υπ'αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθαρισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει :

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται κοντά σε κτίσμα.

β) Κλάδεμα της κόμης (φύλλωμα) των δέντρων.

γ) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστικών ή εκρήξιμων ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

Τέλος συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Ο Δήμος Αλμωπίας εφαρμόζοντας την άνω διάταξη θα αποστείλει επιστολές προς τους υπόχρεους. Οι υπόχρεοι καλούνται σε χρονικό διάστημα 10 (δέκα) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής επιστολής, να προβούν σε εργασίες καθαρισμού των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.

Το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου θα διενεργεί τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους για την διαπίστωση εκπλήρωσης των υπόχρεων ιδιοκτητών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ.26 της υποπαρ. β' της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,Α' 114).

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

29-3-2022/16:08