ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

2021-01-29

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,

την Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 3.00μ.μ.(15.00'), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) :

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Αλμωπίας με την Κωδική Ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (αριθ. 1/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) 

2ο Τροποποίηση των με αριθ. 348/2011 & 33/2016 Αποφάσεων Δ.Σ. και Έγκριση μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Αλμωπίας, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και το Σύλλογο Εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών - αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών Αλμωπίας «Προσφορά Ζωής». 

3ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών για το έτος 2021.

4ο Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2021.

5ο Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2021.

6ο Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

7ο Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

8ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σ.Ε. Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 

9ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών (αριθ. 63/5-1-2021 εισήγηση Τμήματος Τοπικής - Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας)
.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ