ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ...

2022-02-03

 Προτάσεις για ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα του λιανεμπορίου, ως αντίβαρο των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν

Αριδαία,31/01/2022

Αξιότιμοι κύριοι,

Η υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία δύο χρόνια έχει επηρεάσει σημαντικά όλους τους τομείς της οικονομίας. Ένας από τους κλάδους που δέχθηκε ισχυρότατο πλήγμα ήταν το λιανεμπόριο, το οποίο επηρεάστηκε τόσο λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και λόγω της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των αγορών μέσω διαδικτύου, σε συνδυασμό με την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, έχουν προσθέσει ένα ακόμα βαρίδι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Ιδιαίτερα το νέο πρόβλημα σχετικά με τις αυξήσεις των τιμολογίων της ενέργειας έχει δημιουργήσει ανησυχία στους επιχειρηματίες, οι οποίοι καλούνται είτε να απορροφήσουν το νέο αυτό έξοδο, ατομικά ή ως επιχείρηση, είτε να το μετακυλήσουν στο προϊόν.

Αποτέλεσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου είναι η κατακόρυφη πτώση του τζίρου, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η αδυναμία από πλευράς των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις νέες οικονομικές συνθήκες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνουμε τα εξής:

1. Να μην ζητηθεί από τις επιχειρήσεις να επιστραφεί το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά να διατεθεί ως ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

2. Να ενταχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως του λιανεμπορίου, στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Να εκπονηθούν συμπληρωματικά προγράμματα και δράσεις, με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027 που να έχουν ως στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων στις τοπικές οικονομίες.

4. Να υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων ως αντίβαρο στην ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα εάν το πρόβλημα συνεχιστεί ή διογκωθεί.

Παρακαλούμε θερμά να λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας, οι οποίες πιστεύουμε ότι όχι μόνο θα δώσουν σημαντική ώθηση στο λιανεμπόριο του τόπου μας, ενισχύοντας οικονομικά τις επιχειρήσεις, αλλά θα θέσουν και γερές βάσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Γκλαβάκης Κοτσίδης Στράτος

03-02-2022/08:59