ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ…

2022-02-23

Στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2022, θα προβεί κατά την σημερινή 23/02/2022 συνεδρίαση του το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης της Λουτρόπολης Αλμωπίας, αφού σύμφωνα με το 6ο θέμα...

... θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο, για πρόσληψη 30 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της επιχείρησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Παρακάτω οι ειδικότητες και ο αριθμός των ατόμων:

23-02-2022/08:21