ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: ‘’ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ’’ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ''14 ΣΤΑ 14'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟ!! (ΒΙΝΤΕΟ)

2021-04-21

Ρεπορτάζ By Sakis

Περατώθηκε πριν λίγο, σήμερα Τετάρτη 21/4/2021 μεσημβρινές ώρες η προγραμματισμένη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, κατά την οποία συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ και τα 14 θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού για μία ακόμη φορά η συνεδρίαση ήταν... οικογενειακή υπόθεση!! καθόσον απουσίαζαν όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης!!

14 στα 14 λοιπόν για την Πρόεδρο της Επιτροπής και Δήμαρχο Αλμωπίας Μπάτση Χρήστο, με σπουδαιότερο το 8ο θέμα που αφορούσε την «Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών - Κατάταξη προσφορών και Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 - Μέρος του Υποέργου 3 - Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση» του Δήμου Αλμωπίας, που έλαβε τον συστημικό αριθμό 102955 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.»

Δείτε σχετικά στο παρακάτω βίντεο...

21-4-2021/14:25