ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ... ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΣΑΡΚΝΙΑ ΠΕΤΡΟΥ...

2021-02-18

Με σημερινή του πρόταση, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αλμωπίας, προτείνει και ζητά από τον Δήμαρχο Αλμωπίας και Πρόεδρο της επιχείρησης των Λουτρών-Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας, την άμεση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ...

... της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας "ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΕ", προκειμένου να γίνει ενημέρωση για τις εξελίξεις και να καθοριστούν οι ενέργειες και η αντίδραση της δημοτικής επιχείρησης και του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης (ΔΕΣ και ΕΔΩ).

Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την παραπάνω πρόταση, η οποία μπορεί το περιεχόμενό της να περιέχει... ψήγματα αντιπολίτευσης, κάτι που μάλλον δεν πρέπει να εμπλέκεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θεωρούμε ότι κινείται στην σωστή κατεύθυνση, αφού ο καθ΄ύλιν αρμόδιος για το θέμα Δήμαρχος και Πρόεδρος της επιχείρησης κατελήφθη μάλλον εξ΄απήνης, και αργοπόρησε ήδη, παρά το γεγονός ότι επισκέφθηκε πρόσφατα το αρμόδιο για το θέμα Υπουργείο, για ένα θέμα τόσο σημαντικό που αποτελεί (Λουτρόπολη) την ατμομηχανή του τουρισμού για την ανάπτυξη της περιοχής, και θα έπρεπε να ενημερώσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα.

Καλό θα είναι να ταυτιστεί και να υιοθετήσει άμεσα την πρόταση αυτή του Δημοτικού Συμβούλου, ώστε να ενημερωθεί το Σώμα και οι δημότες του Δήμου για τις νέες εξελίξεις που δρομολογούνται για την τύχη της Λουτρόπολης.

18-02-2021/13:12