ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΣΑΡΚΝΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε

2021-02-18

Πρόταση για έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας "ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΕ"

Κε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε,

μετά τις δυσμενείς και πιθανά καταστροφικές εξελίξεις που φέρνει το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης αυτής και του Υπουργείου Τουρισμού για την δημοτική μας επιχείρηση, για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παράλληλα και για την τοπική μας οικονομία θεωρώ επιβεβλημένη και...

... ΠΡΟΤΕΙΝΩ την εντελώς άμεση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας "ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΕ", προκειμένου να γίνει ενημέρωση για τις εξελίξεις και να καθοριστούν οι ενέργειες και η αντίδραση της δημοτικής επιχείρησης και του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Πέτρος Τσαρκνιάς

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αλμωπίας

18-02-2021/09:45