ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ 21 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-03-19

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022και ώρα 6.00μ.μ.(18.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): ...

...«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11-2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2022

2ο-Έγκριση έκθεσης ελέγχου Δ΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

3ο-Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2022, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα άρδευσης και διάρκεια απασχόλησης.

4ο-Έγκριση για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλμωπίας στο δίκτυο προορισμών '' Bike Friendly'' με το σήμα '' Bike Friendly Destination'', ως τουριστικός προορισμός φιλικός προς το περιβάλλον.

5ο-Έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας για το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2022-Μάρτιος 2023

6ο-Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης υφιστάμενης εγκατάστασης σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και αδειοδότηση» σε ιδιώτη

7ο-Έγκριση δαπάνης ανάθεσης της εργασίας «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις και εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

8ο-Εκμίσθωση ισογείου δημοτικού ακινήτου 207,06 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ'αριθ. 494α οικόπεδο στην Αριδαία (εντός του κτιρίου «Λαϊκή Αγορά»)

9ο-Εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Φιλώτειας

10ο-Όροι εκμίσθωσης των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ Σωσάνδρας με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας

11ο-Όροι εκμίσθωσης των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χρύσας- Τσάκων με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας

12ο-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

13ο-Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών - εργασιών και γενικών υπηρεσιών για το 2022

14ο-Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών της «Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2022»

15ο-Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης τεσσάρων (4) φοιτητών

16ο-Έγκριση χρήσης αιθουσών της σχολικής μονάδας Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου για πραγματοποίηση σεμιναρίου καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με χρήση απινιδωτή στις 9 Απριλίου 2022.

17ο-Έγκριση ή μη χρήσης του κλειστού νηπιαγωγείου Προμάχων στο σύλλογο Μ.Χ.Π.Σ. Προμάχων.

18ο-Έγκριση ή μη χρήσης του κλειστού νηπιαγωγείου Προμάχων στο σύλλογο ΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αλμωπίας taekvondo-hf.

19ο-Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.

20ο-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

21ο-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19/3/2022