ΑΡΙΔΑΙΑ: ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ''ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ'' ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!! (ΒΙΝΤΕΟ)

2021-04-29

''Πανηγυρική'' χαρακτήρισε τη χθεσινή 28/4/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μπάτσης Χρήστος, αφού συζητήθηκαν έργα του προγράμματος ''Αντώνης Τρίτσης'' ύψους 15 εκατ. ευρώ για τον Δήμο Αλμωπίας.

Δείτε τι είπε σχετικά στο παρακάτω βίντεο, ενώ παρακάτω δείτε ποια έργα αφορούν:

Έγκριση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δήμου Αλμωπίας στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η νέα εποχή για τον Δήμο Αλμωπίας είναι εδώ, με τις προσπάθειες που έκανε τους προηγούμενους μήνες η δημοτική αρχή να αποδίδουν η μία μετά την άλλη. Ειδικότερα τον τελευταίο μήνα με την συντονισμένη εργασία των αρμόδιων Τμημάτων, ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες εγκρίθηκαν προς υποβολή στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή.

Οι εγκρίσεις υποβολής αφορούν σημαντικές προτάσεις για διάφορες Προσκλήσεις του «Τρίτσης», για σημαντικά έργα που θα δώσουν μια διαφορετική εικόνα στο Δήμο Αλμωπία, ενώ το συνολικό ύψος των προτάσεων ανέρχεται στο ποσό των 15.087.577,16€.

Ειδικότερα, οι προτάσεις για τις οποίες εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:

  • Έγκριση υποβολής χρηματοδότησης για την Πρόσκληση ΑΤ1 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης», της πρότασης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ» που αφορά αποτελεί η κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, τα οποία θα συμβάλουν στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών και θα εξασφαλίζουν άριστης ποιότητας και επάρκειας ποσότητας νερού, των οικισμών Προμάχων, Εξαπλατάνου, Θηριόπετρας και Χρυσής του Δήμου Αλμωπίας, προϋπολογισμού 5.856.128,00 ευρώ και η δεύτερη την υποβολή έγκρισης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ09 «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», ύψους 1,919,199€ για το έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» αφορά τον καθορισμό των απαιτούμενων μελετών για έργα συλλογής και προσαγωγής λυμάτων προς επεξεργασία και τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, για τους οικισμούς Λουτρακίου, Όρμας, Προμάχων, Αψάλου, Χρυσής και Εξαπλατάνου, προϋπολογισμού 1.919.199,01 ευρώ. (Συνολικός προϋπολογισμός προτάσεων 7.775.327,01€).
  • Έγκριση υποβολής αίτησης στην πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», της πρότασης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Αλμωπίας » ύψους 3.763.400€
  • Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ05 Άξονας Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου- Αγροτική Οδοποιία», ύψους 980.000€
  • Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης έργου με τίτλο : «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου Αλμωπίας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 Άξονας Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με Τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» , ύψους 967.944€, και πρότασης: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας», ύψους 306.280€
  • Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αλμωπίας»» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 με ίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ12, η οποία αφορά δύο υποέργα. Το πρώτο είναι «Προμήθεια πέντε (5) μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τεσσάρων (4) σταθμών φόρτισης στο Δήμο Αλμωπίας, ύψους 282.720€ και το δεύτερο είναι η «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων μεγάλων οχημάτων στο Δήμο Αλμωπίας, ύψους 801.288,01€.
  • Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», με βάση τις υποδείξεις της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) της Πρόσκλησης ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», ύψους 204.418,14€.
  • 29-4-2021/12:36