ΑΡΙΔΑΙΑ: ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ!! ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ…

2022-04-07

Επιμένει δυστυχώς στην τακτική και τον τρόπο διά της τηλεδιασκέψεως των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, η Δημοτική Αρχή του ομώνυμου Δήμου, παρά τα όσα έλαβαν χώρα στην προηγούμενη συνεδρίαση, που αναβλήθηκε λόγω απουσίας σύσσωμης της αντιπολίτευσης, η οποία ζητά οι συνεδριάσεις να γίνονται διά ζώσης (ΔΕΣ και ΕΔΩ).

Η νέα συνεδρίαση λοιπόν προγραμματίσθηκε για την Δευτέρα 11/4/2022 και πάλι με τηλεδιάσκεψη. Όλοι αναμένουν τώρα την αντίδραση της αντιπολίτευσης!! Θα παραστεί ή θα απουσιάζει και πάλι;

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022και ώρα 7.00μ.μ.(19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11-2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ,για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2022.

2ο.-2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2022

3ο.-Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Αψάλου

4ο.-Παραχώρηση χρήσης υδρευτικής γεώτρησης στον Δήμο Αλμωπίας για τις αρδευτικές ανάγκες του αγρού Σωσάνδρας. (αριθ. 19/2022 Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

07-4-2022/15:26