ΑΡΙΔΑΙΑ:ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΠ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ...

2022-04-20

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκε στη σημερινή, 20/4/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ της Λουτρόπολης Αλμωπίας ήταν και το 4ο θέμα που αφορούσε, έγκριση πίστωσης μετακίνησης στο Βελιγράδι , του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και της συνεργάτιδας της παραπάνω επιχείρησης.

Δείτε αναλυτικά:

Για τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Μπάτση:

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης: 3*50€ =150,00€

Δαπάνη διανυκτέρευσης: 101,90€* 3 νύχτες= 305,70€

Έξοδα μετακίνησης: 311,64 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 767,34 €

Για τον αντιπρόεδρο κ. Λιούγα Δημήτριο:

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης: 5*50=250,00€

Δαπάνη διανυκτέρευσης: 106,92€* 5 νύχτες= 534,90€

Έξοδα μετακίνησης: 311,64 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.096,54 €

Για την Συνεργάτιδα κ. Τανούρη Αλεξία:

Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης: 5*50=250,00€

Δαπάνη διανυκτέρευσης: 101,88€* 5 νύχτες= 509,41€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 759,41 €

20/4/2022