ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΥΡΙΟ 23/12/2021 ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

2021-12-22

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 και του 282,παρ1,του Ν.3852(ΦΕΚ 87/07/06/-2010, Τ.Α΄) << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αποφασίζουμε

Την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αλμωπίας, στις 23/12/2021, λόγω προγραμματισμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε:

1. Διδακτήριο Ριζοχωρίου

2. Νηπιαγωγείο Ριζοχωρίου

3. Δημοτικό Σχολείο Φιλώτειας

4. Γυμνάσιο Φούστανης

5. Νηπιαγωγείο Θηριόπετρας

6. Δημοτικό Σχολείο Νότιας

7. Δημοτικό Σχολείο Περίκλειας

8. Νηπιαγωγείο Περίκλειας

9. Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου

10. Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Διδακτήριο Ριζοχωρίου

2. Νηπιαγωγείο Ριζοχωρίου

3. Δημοτικό Σχολείο Φιλώτειας

4. Γυμνάσιο Φούστανης

5. Νηπιαγωγείο Θηριόπετρας

6. Δημοτικό Σχολείο Νότιας

7. Δημοτικό Σχολείο Περίκλειας

8. Νηπιαγωγείο Περίκλειας

9. Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου

10. Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου

22-12-2021/20:16