ΑΡΙΔΑΙΑ:ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (Η ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΚΟΜΗ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ;

2024-01-12

Για λόγους που γνωρίζει μόνο η Διοίκηση (ακόμη για λίγες ημέρες) της Λουτρόπολης-Αλμωπίας, επιμένει και συνεχίζει να συνεδριάζει με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για θέματα που αφορούν την επιχείρηση και όχι διά ζώσης; Φοβάται τον Κορονό-ιό ή τη δημοσιότητα; Ίσως κάποτε να μάθουμε το γιατί!!

Δείτε παρακάτω πότε θα γίνει η διά τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση και τα θέματα που αφούν την ημερήσια διάταξη:

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 15η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2024
  • Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 2024 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Συγκρότηση επιτροπών καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών 2024 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών 2024 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων 2024 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

12/01/2024