ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ...

2021-05-31

Με αφορμή σχετική ανάρτησή μας, αναφορικά με τα ακαθάριστα οικόπεδα και τους κινδύνους που εγκυμονούν (ΔΕΣ και ΕΔΩ), ο Δήμος Έδεσσας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση-υπενθύμιση για την υποχρέωση των ιδιοκτητών για τον καθαρισμό τους.

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση-υπενθύμιση του Δήμου Έδεσσας.

Έδεσσα, 31 Μαΐου 2021

Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Υπενθυμίζεται στους κατοίκους και τους επαγγελματίες του Δήμου Έδεσσας, η υποχρέωση για τον καθαρισμό οικοπέδων, καθώς και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, εντός πόλεως και μέχρι 100 μέτρων από τα όρια του σχεδίου, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη και ο Ν. 3852/2010.

31-5-2021/20:02