ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΣΤΟ ΙΕΚ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ...

2021-09-08

ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ( ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΚΑΙ Γ΄ΕΞ.)-ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (9-1)

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 10/9/2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΑΜΚΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:2381022340

08-9-2021/17:02