ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ (ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ & ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΛΠ)

2021-10-16

Ιορδάνης Τζαμτζής: «Να γίνουν άμεσα αναγγελίες ζημιάς για το βαμβάκι και άλλες καλλιέργειες λόγω των έντονων συνεχόμενων βροχοπτώσεων»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αντιπεριφέρειάρχης Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής με την Προϊσταμένη του ΕΛΓΑ Βέροιας κ. Μαρία Παππά ζήτησε

να γίνουν άμεσα αναγγελίες ζημιάς για το βαμβάκι και άλλες καλλιέργειες λόγω των έντονων συνεχών βροχοπτώσεων που πλήττουν το Νομό Πέλλας την τελευταία εβδομάδα.

Ο κ. Τζαμτζής ζήτησε από την κ. Παππά να βγούνε κλιμάκια του ΕΛΓΑ για επισκόπηση και επισήμανση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις συνεχής βροχοπτώσεις στο βαμβάκι, στη βιομηχανική ντομάτα, στα ρόδια, στα κηπευτικά καθώς και σε άλλες καλλιέργειες.

Η Προϊσταμένη του ΕΛΓΑ διαβεβαίωσε τον Αντιπεριφερειάρχη ότι από την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου θα υπάρχει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που θα εκτιμήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν και στη συνέχεια θα προχωρήσει σε ανακοίνωση αναγγελίας ζημιών ώστε οι πληγέντες αγρότες να υποβάλλουν δήλωση ζημίας.

Προδημοσίευση Προσκλήσεων για την Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους 2021, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση δύο (2) Προσκλήσεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2021 - εαρινές καλλιέργειες 2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Στόχος της Δράσης:

1. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα. Η Δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 - «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τηδασοπονία».
2. Στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 θα προκηρυχθούν δύο (2) Προσκλήσεις:
α. Με τις ειδικές δεσμεύσεις Α (εφαρμογή αγρανάπαυσης) και Β (εφαρμογή αμειψισποράς), για συγκεκριμένες επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες ανά δέσμευση.
β. Με τις ειδικές δεσμεύσεις Γ (εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες) και Δ (παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης), για συγκεκριμένες επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση.

Η ειδική δέσμευση Γ αφορά γεωργικές εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες και οι ειδικές δεσμεύσεις Α, Β και Δ αφορούν αρόσιμες γεωργικές εκτάσεις.

Η Προδημοσίευση για την έκδοση δυο Προσκλήσεων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από αγροτική δραστηριότητα» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και της Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr)

16/10/2021