ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ''ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ'' & ΝΕΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ)

2022-02-17

ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΩΡΕΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ''ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ''

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους Γιάντση Δημήτριο(Κοινωνικής Πολιτικής) και Νάνου Πολυξένη (Καθαριότητας, Συντήρησης Πρασίνου& Ανακύκλωσης) προέβησαν σε μια κίνηση αγάπης.

Μέσα από το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται σε κάθε τμήμα του Δήμου, έγινε διαλογή των κλινοσκεπασμάτων των παιδικών σταθμών, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται και με τη συνδρομή του προσωπικού του Εργοταξίου, μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ζεστασιά στα παιδιά του Χαμόγελου του Παιδιού.

Το Χαμόγελο του Παιδιού, εδώ και 25 χρόνια έχει βρεθεί δίπλα σε περισσότερα από 1.700.000 Παιδιά που έχουν χρειαστεί τη βοήθειά του. Η Εθνική Γραμμή SOS για τα Παιδιά 1056 λειτουργεί 24 ώρες, 365 ημέρες το

χρόνο. Ο Δήμος Αλμωπίας, στέκεται αρωγός σε οποιαδήποτε αντίστοιχη προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας και εξάλειψης της βίας και ανάλογες δράσεις θα εκπονούνται όλο και πιο συχνά.

Νέες εγκρίσεις έργων ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποιίας

Δύο νέες μελέτες ασφαλτόστρωσης, δύο πολύ σημαντικών τμημάτων του δικτύου αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αλμωπίας, τα οποία για χρόνια παρουσίαζαν προβλήματα, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή.

Η πρώτη μελέτη, αφορά την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού της Κοινότητας Βορεινού - Νεοχωρίου - Πευκωτού, συνολικού μήκους 1,5 χλμ. και η δεύτερη μελέτη, την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού της Κοινότητας Χρύσας - Τσάκων - Ροδωνιάς, μήκους, 1,7 χλμ.

Τα νέα έργα ασφαλτόστρωσης, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και την ανακούφιση των Τοπικών Κοινοτήτων, από το σημαντικό οικονομικό βάρος των συνεχών συντηρήσεων. 

Επιπλέον η εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε κτηνοτροφικές και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου θα μειώσει το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, και θα κάνει πιο εύκολη και πιο γρήγορη την πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και γρηγορότερη και ασφαλέστερη τη μεταφορά των ευπαθών γεωργικών προϊόντων.

Η Δημοτική αρχή, συνεχίζει με έργα, τα οποία στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο και μεγιστοποιούν τα οφέλη για όλους τους δημότες.

17-02-2022/14:44