ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ!!-ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ…

2022-01-05

 Στις αναγκαστικές, λόγω διαδικασιών, συνεδριάσεις θα προβούν τα Δημοτικά Συμβούλια της Π.Ε Πέλλας, προκειμένου αποφασίσουν με μυστική ψηφοφορία, για την Εκλογή μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

Έτσι λοιπόν, μετά από δύο σχεδόν χρόνια, θα βρεθούν ενώπιος ενωπίω τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων.

Δείτε παρακάτω, πότε και που θα γίνουν οι συνεδριάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. 55/11.03.2020) και της με αρ. 932 και πρωτ. 96599/29.12.2021 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ

 «Εκλογή μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας» 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο της Αριδαίας, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00΄ π.μ. σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και με τις αριθ. 932/96599/29-12-2021 & 933/96605/29-12-2021 εγκυκλίους  ΥΠΕΣ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ