ΑΡΙΔΑΙΑ: ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ!!

2023-01-20

Συνεχίζεται δυστυχώς η λογική του παραλόγου στο Δήμο Αλμωπίας, αναφορικά με τον τρόπο συνεδρίασης των οργάνων του Δήμου.

Ύστερα λοιπόν από τις πρωινές συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, οι οποίες συνήθως συνεδριάζουν σε... οικογενειακό κλίμα, καθόσον η Δημοτική Αρχή και ο Πρόεδρος και Δήμαρχος της επιτροπής, συνεχίζει, παρά τα αιτήματα των μελών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζητούν ομόφωνα, οι ώρες συνεδρίασης να μην είναι πρωινές, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων τους...

... τη δόξα μάλλον του παραπάνω Προέδρου και Δημάρχου, ζήλεψε φαίνεται και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέσκος Δημήτριος, ο οποίος προσδιόρισε την επόμενη συνεδρίαση της επί δύο φορές αναβληθείσα συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό την Δευτέρα 23/01/2023, διά ζώσης, και ώρα 11.00 το πρωί!! (ΔΕΣ και ΕΔΩ).

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ακόμη και η σχετική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών για το θέμα, αφήνει μεν στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Προέδρου τον καθορισμό της ώρας, εμμέσως πλην σαφώς όμως δίνει και την κατεύθυνση, λέγοντας συγκεκριμένα ότι:...

... ''Κρίνεται σκόπιμο, να καταβάλλεται προσπάθεια οι συνεδριάσεις να διεξάγονται σε ημέρα και ώρα που διευκολύνει την πλειονότητα των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΔΕΣ και ΕΔΩ), η Δημοτική Αρχή επιμένει για τους δικούς της λόγους, οι οποίοι μάλλον είναι ηλίου φαεινότεροι!!, να ορίζει και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου, ακατάλληλες ώρες, για το σύνολο σχεδόν των Συμβούλων.

Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, η οποία υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός, εισηγήθηκε και συζητήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας, μετά την 01/12/2022, όπου σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται άκυρες και ως εκ τούτου πιθανώς να υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση προσφυγής κατά του περιεχομένου του προϋπολογισμού!!

Εύλογα λοιπόν δημιουργείται για μία ακόμη φορά το ερώτημα: ''Ποιός άραγε δεν θέλει απαρτία στις συνεδριάσεις των οργάνων του Δήμου Αλμωπίας'';

20/01/2023