ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2024-05-11

ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην «δια περιφοράς» κατεπείγουσα συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 12.00 το μεσημέρι,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 καθώς και την αριθ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο ΥΠΕΣ,για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.(Υπ. Απόφαση 17409/2024 - ΦΕΚ Β 1450/04.03.2024)»

Το ανωτέρω θέμα συζητείται εκτάκτως, προκειμένου να διατεθούν άμεσα χώροι στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024

  • Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται η εισήγηση του θέματος και οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή τους ή μη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΕΔΕΣΣΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Πλ. Αιγών 1 Έδεσσα, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 19:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΄

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευές και επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Βεγορίτιδας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  • Χορήγηση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας Νομού Πέλλας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Έγκριση της έκθεσης A΄ τριμήνου του έτους 2024 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Β' κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Καθορισμός τρόπου διάθεσης ξυλείας από υλοτόμηση δεντροστοιχιών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Εκλογή υδρονομέων για τις Δ.Κ. Έδεσσας, Άγρα, Καρυδιάς, Βρυτών, Φλαμουριάς, Σωτήρας, Νησίου, Άρνισσας, Αγ. Αθανασίου, Γραμματικού, Περαίας & Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2024 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
  • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Έδεσσας για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πέλλας έτους 2024 (Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

11/5/2024