ΣΚΥΔΡΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-06-29

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, ώρα 18:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής δώδεκα θέματα:

 • Συζήτηση για λήψη ή μη απόφασης διενέργειας Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2021.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2021 Δήμου Σκύδρας.
 • Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.
 • Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σαχίνη στην Σκύδρα.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρου στην Σκύδρα.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή ξερών δέντρων στα πάρκα της Κοινότητας Σκύδρας.
 • Διαπιστωτική πράξη τοποθέτησης πωλητών στη Λαϊκή Αγορά Σκύδρας.
 • Έγκριση ανανέωσης άδειας καντίνας.
 • Έγκριση προτάσεων - εισηγήσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Έγκριση προτάσεων - εισηγήσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • 29-6-2021