ΣΚΥΔΡΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ...

2022-01-13

Ανακοίνωση Δήμου Σκύδρας για την επανασύνδεση ρεύματος

Ο Δήμος Σκύδρας ενημερώνει τους δημότες με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι υπάρχει η δυνατότητα επανασύνδεσης τους στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τη δημοσίευση της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150(ΦΕΚ6302/Β/29-12-2021) Υπουργικής Απόφασης .

Απαραίτητη προϋπόθεση οι καταναλωτές να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31/12/2021,να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15/02/2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων.

Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ και η αποσύνδεση παροχής ρεύματος ν΄ αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

Κατόπιν αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο Πρωτόκολλο του Δήμου και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων(Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

2)Δήλωση στοιχείων ακινήτων(Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

3)Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

4)Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

5)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6)Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει κι άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό(67%) κι άνω.

7)Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

8)Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Ιωάννα Βέργου, τηλ/να.: 6980414242, 2381351804 και στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: αρμόδια Χριστίνα Φασουλάκου, τηλ : 2381351876, από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00' έως 13:30΄).

13-01-2022/16:34