ΣΚΥΔΡΑ: ΠΡΩΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2022-05-13

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, στις 19:00 , έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής δέκα πέντε θέματα και λαμβανομένων των μέτρων υγειονομικής ασφάλειας στους εσωτερικούς χώρους (αποστάσεις - χρήση προστατευτικής μάσκας):

 • Έγκριση της αριθ. 116/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2022 (ενίσχυση ΚΑΕ για λογιστική τακτοποίηση σε ανταποδοτική υπηρεσία).
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2022.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2022 του Δήμου Σκύδρας.
 • Έγκριση αποδοχής ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων , κατανομή στις σχολικές επιτροπές και εξειδίκευση πίστωσης.
 • Έγκριση συμμετοχής στην δράση του προγράμματος Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΚΑΡΠΑ και εξειδίκευση πίστωσης.
 • Έγκριση απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας έτους 2021.
 • Έγκριση απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας έτους 2021.
 • Ορισμός των δικαιούχων μελών για την αποζημίωση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλομένης αποζημίωσης.
 • Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.
 • Λήψη απόφασης για την ανάδειξη και προαγωγή του έργου του δασκάλου και λογοτέχνη Όμηρου Πέλλα.
 • Εκλογή υδρονομέων έτους 2022.
 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Τουλκερίδη Κων/νο του Αναστασίου και Τουλκερίδη Χαράλαμπου του Κων/νου στο ΟΤ Γ147.
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας Οικοδομικών Υλικών.
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας Χρωμάτων.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΔΑΚ Σκύδρας στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Πέλλας- για την διοργάνωση αγώνων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Σκύδρας.

13/5/2022