ΣΚΥΔΡΑ: ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

2022-04-12

Μετά την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου Σκύδρας Σπανού Αθανασίου (ΔΕΣ και ΕΔΩ), τον λόγο ζήτησαν και έλαβαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γάτσου Γεωργία και Σουμελίδης Γιάννης, προκειμένου τοποθετηθούν κατά τη χθεσινή...

... Δευτέρα 11/4/2022, προγραμματισμένη διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, που είχε ως μοναδικό θέμα συζήτησης τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις τοποθετήσεις κλπ της Γάτσου Γεωργίας και του Σουμελίδη Γιάννη, ενώ σε επόμενη ανάρτησή μας δείτε την τοποθέτηση του Πορτοκαλίδη Χάρη, καθώς και τις απαντήσεις της Δημάρχου στις αιτιάσεις των παραπάνω Δημοτικών Συμβούλων. 

12-4-2022/16:29