ΣΚΥΔΡΑ: ΜΕ 11 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-03-12

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, (ΔΕΣ και ΕΔΩ), την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 κι ώρα 15:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής έντεκα θέματα:

 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.784.000,00 ευρώ μέσω επενδυτικού δανείου από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ.Ε.) για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2022.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή επιπλέον ποσού χρηματικού υπολοίπου έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2022 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2022 (τακτοποίηση Χ.Υ.)
 • Έγκριση σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στην Κοινότητα Σεβαστιανών για καλλωπιστικό φωτισμό.
 • Έγκριση καθορισμού αρδευτικής περιόδου και αριθμού υδρονομέων για το έτος 2022.
 • Έγκριση επικαιροποίησης της αριθ. 185/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την απόδοση του στρατοπέδου «ΔΟΥΜΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ» στο Δήμο Σκύδρας, εξουσιοδότηση Δημάρχου, ορισμός συμβολαιογράφου και ανάληψη εξόδων που θα προκύψουν από το Δήμο Σκύδρας.
 • Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας για την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης από τον Δήμο Έδεσσας.
 • Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας για την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης από τον Δήμο Πέλλας.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΔΑΚ Σκύδρας στον ΣΕΓΑΣ ΚΜ για την διοργάνωση αγώνων στίβου στις 2-4-2022.
 • Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνων στίβου στο ΔΑΚ Σκύδρας, εξειδίκευση πίστωσης.
 • Έγκριση επικαιροποίησης της αριθ. 195/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκποίηση ξυλείας στην θέση ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ της Κ. Ριζού.
 • Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία τμήματος από την αριθ. 1152 δημοτική καλλιεργήσιμη έκταση 9.381,00 τμ, στην Κοινότητα Μανδάλου.

12/3/2022