ΣΚΥΔΡΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΧΑΡΗ!! (ΕΓΓΡΑΦΑ) 

2021-01-27

ΣΚΥΔΡΑ 19/1/2021

Συνολικά 92.000 ταμπλέτες (tablet) περίπου, διατίθενται από το υπουργείο Παιδείας για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης των μαθητών.

Προτεραιότητα από το Υπουργείο Παιδείας, βάσει ενημέρωσης, δόθηκε στη στήριξη οικογενειών οι οποίες έχουν χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων , η ιδιότητα μέλους πολύτεκνης, τρίτεκνης οικογένειας ή οικογένειες με ορφανά, ή οικογένειες που το παιδί τους έχει προβλήματα στην μάθηση.

Ο εξοπλισμός αυτός, που έχει ήδη παραδοθεί ή πρόκειται να παραδοθεί σε σχολικές μονάδες, αποτελεί περιουσία των σχολείων.

Ο ακριβής αριθμός των συσκευών ανά σχολείο καθορίζεται με βάση το πόσους μαθητές διαθέτει.

Οι μαθητές που έχουν προτεραιότητα για να πάρουν ταμπλέτες είναι αυτοί που οι γονείς τους είναι άνεργοι ή έχουν χαμηλό εισόδημα ή είναι μαθητές με ειδικές δυσκολίες μάθησης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έκανε και αυτή μια προσπάθεια βοήθειας στήριξης των μαθητών με τις δωρεές ταμπλετών στα σχολεία ευθύνης της.

Ο Δήμος της Σκύδρας ανταποκρίθηκε στην προσπάθεια αυτή δωρίζοντας στα σχολεία της Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης 30 ταμπλέτες και στα σχολεία της Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 20 ταμπλέτες .

Oι ταμπλέτες αυτές αποκτήθηκαν όχι με διαγωνισμό, αλλά με απευθείας αναθέσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Δεν μπήκε στην διαδικασία καν να βρει χορηγούς όπως έκανε το Υπουργείο Παιδείας αλλά και άλλοι Δήμοι της χώρας.

Δυστυχώς όμως και η διάθεση των ταμπλετών αυτών δεν έγινε με ισονομία στα σχολεία του Δήμου Σκύδρας.Μετά από αίτησή μου στην Α΄βαθμια & Β΄βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας διαπίστωσα τα παρακάτω:

ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ

1ο Δ.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ 10 ταμπλέτες ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 13 ταμπλέτες

Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 12 ταμπλέτες ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 2 ταμπλέτες

Δ.Σ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 2 ταμπλέτες ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΗΣ 5 ταμπλέτες

Δ.Σ. ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 5 ταμπλέτες

1o & 3o NHΠ. ΣΚΥΔΡΑΣ 1 ταμπλέτα

Κάποια σχολεία δεν πήραν τίποτε και αυτό είναι το λυπηρό!!!

Το πολύ άσχημο όμως είναι ότι καμία ταμπλέτα δεν διατέθηκε στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σκύδρας που στεγάζεται στην τοπική ενότητα Ανύδρου, όπου φοιτούν 18 μαθητές, οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα μάθησης αλλά και οι γονείς αυτών αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα επιβίωσης!

Στο συγκεκριμένο σχολείο οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες από τα υπόλοιπα σχολεία!

Κανένα σχολείο δεν έπρεπε να μείνει χωρίς ταμπλέτες και ειδικά το Ενιαίο Ειδικό Σχολείο στο Άνυδρο σ΄ αυτές τις δύσκολες συνθήκες πανδημίας.

Μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες και στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής εν γένει, είναι να προσδιορίσει με ορισμένο τρόπο την παιδαγωγική και κοινωνική αποστολή του σχολείου, εξαλείφοντας τις τυχόν οικονομικές ανισότητες, καλύπτοντας τις ανάγκες μόρφωσης των μαθητών.

Στο σημείο αυτό λοιπόν επιβάλλεται να συνδυάσει ισορροπημένα τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας των μαθητών.

Ως εκ τούτου οι σχολικές επιτροπές οφείλουν να επιδείξουν μεγαλύτερη μέριμνα στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή.

Με τέτοιες προτεραιότητες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω αναμφίβολα, αυξάνονται καθοριστικά οι πιθανότητες να υλοποιηθεί το αξίωμα, σύμφωνα με το οποίο, η εκπαίδευση συνιστά κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας και συνακόλουθα της εξάλειψης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΜΕΛΟΣ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ