ΣΚΥΔΡΑ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ!!-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

2021-09-24

Επιτέλους!! Μετά από αρκετό καιρό η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σκύδρας,  προφανώς ύστερα από τις πιέσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης αλλά και τη γενικ΄ή απαίτηση και κατακραυγή των δημοτών της Σκύδρας...

... αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα των περισσοτέρων Δήμων της χώρας και να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου υπάρξει ενημέρωση των κατοίκων για τα όσα αποφασίζουν , καθόσον  μέχρι τώρα με 2-3 εξαιρέσεις, οι συνεδριάσεις γινόταν διά περιφοράς!!

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας λοιπόν,  πρόκειται να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 κι ώρα 14:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής είκοσι οκτώ θέματα:

 • Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα.
 • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σκύδρας 2022.
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ».
 • Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ».
 • Σύμφωνη γνώμη επί των θέσεων που προτείνει το «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση των αριθ. 193 και 194β τεμαχίων κείμενα στο αριθ. 54 Ο.Τ. του συνοικισμού Σκύδρας.
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση του αριθ. 349 τεμαχίου κείμενο στο αριθ. 69 Ο.Τ. του συνοικισμού Σκύδρας.
 • Οριοθέτηση τμημάτων του ρεμάτων Διώρυγας 66 (Τα 66) και ποταμού Λουδία στις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας και Θεσ/νίκης.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2021.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00 ευρώ για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2021.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Μ. και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2021.
 • Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2021.
 • Έγκριση μεταφοράς κατανάλωσης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σχολείων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας ή παρακράτηση και συμψηφισμός των δαπανών κατανάλωσης με τους προς απόδοση προβλεπόμενους πόρους υπέρ αυτών (Ν.4483/2017 άρθρο 46).
 • Ορισμός - εξουσιοδότηση δημοτικής υπαλλήλου υπεύθυνης για συναλλαγές στην Τράπεζα ALPHA BANK.
 • Έγκριση μείωσης μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και ρύθμιση οφειλών μισθωμάτων σχ. Έτους 2019-2020.
 • Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας λόγω παραίτησης.
 • Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας λόγω παραίτησης.
 • Έγκριση δημιουργίας συμβουλευτικού σταθμού Άνοιας στο Δήμο Σκύδρας.
 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων.
 • Έγκριση της αριθ. 127/2021 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΕΥΑ Σκύδρας.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Μαυροβουνίου στον αθλητικό σύλλογο «ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Μανδάλου στον αθλητικό σύλλογο «ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Λιποχωρίου στον αθλητικό σύλλογο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Πρ. Ηλία στον αθλητικό σύλλογο «ΑΡΗΣ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Πετριάς στον αθλητικό σύλλογο «ΝΕΟΣ ΠΥΡΣΟΣ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Καλυβίων (κλειστό και ανοικτό) σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Σκύδρας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των Δημοτικών γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Σκύδρας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
 • Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΔΑΚ Σκύδρας (κλειστού και ανοιχτού γηπέδου) σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Σκύδρας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

24-9-2021/14:02