ΣΚΥΔΡΑ: ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ!! ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ…

2022-01-18

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα Σκύδρας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 23-1-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα καθώς αυτές ακυρώθηκαν με τις αριθ.13626/17-1-2022 & 13634/17-1-2022 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Συνημμένα: Οι αριθ. 933/96605/29-12-2021 και η αριθ.932/96599/29-12-2021 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Περαιτέρω σας υπενθυμίζουμε ότι ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

- πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

- αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

18-01-2022/19:20