ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ: ‘’ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ’’!! (ΒΙΝΤΕΟ)

2021-05-15

Δευτέρα Παρουσία: Ποιοι δεν θα κριθούν; Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, τις 40 πρώτες ημέρες, η ψυχή του περιφέρεται στα μέρη που πέρασε και έζησε. Την 40η ημέρα οι Άγγελοι τον πηγαίνουν στον θρόνο του Κυρίου, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, ώστε να περάσει τη «μερική κρίση», όπου θα κριθεί μερικώς για τα έργα του. 

Όλη του τη ζωή θα την δει σαν ένα «βίντεο» μπροστά στο θρόνο του Θεού και θα δει και τα κακά αλλά και τα καλά έργα που έκανε. Με τη διαφορά όμως, όσα αμαρτωλά έργα είχε εξομολογηθεί επάνω στη γη στον ιερέα, αυτά τα έργα δεν θα φαίνονται, θα έχουν σβηστεί από το Μυστήριο της Εξομολόγησης. Ο εξομολογημένος και αυτός που είχε Κοινωνία μετά του Θεού - Θεία Κοινωνία, φεύγει χαρούμενος από αυτή τη ζωή και πηγαίνει ενώπιον του Κυρίου. 

Ο άνθρωπος που μετείχε στο Μυστήριο της ιεράς Εξομολογήσεως, πλέον έχουν σβηστεί από τη ζωή του οι αμαρτίες και τα κακά έργα του, την ώρα που ο ιερέας έβαζε το πετραχήλι πάνω στο κεφάλι του και του έλεγε: «Η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος έχει σε συγκεχωρημένον και λελυμένον...». Ο άνθρωπος αυτός μαζί με τη συμμετοχή του στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πλέον όταν φτάνει τη 40η ημέρα στο θρόνο του Θεού δεν κρίνεται.

15-5-2021/19:03