ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ Κ.Ε.Π ΕΔΕΣΣΑΣ...

2021-01-28

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΕΤΟΥΣ 2021

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδος ενημερώνουν τους δημότες ότι ξεκινά η διαδικασία χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α. για το έτος 2021

Ημερομηνία έναρξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2021 και λήξη η 31η Οκτωβρίου 2021 και η διαδικασία διεκπεραιώνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Τα δελτία θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία της εκδόσεως τους μέχρι την 31/12/2021 .

Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση του Ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου στα ΚΕΠ .

Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση Α.Μ.Ε.Α. από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. μπορούν προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης Επιδόματος. Στην Βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον δικαιούχο.

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Για την έκδοση νέας κάρτας 2 πρόσφατες φωτογραφίες

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας τελευταίου φορολογικού έτους

Βιβλιάριο ασθένειας

ΑΜΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 περί ακριβής διεύθυνσης του τόπου διαμονής και ότι δεν έχει εκδοθεί και παραληφθεί στο όνομα του αιτούντα Δελτίο Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ

Για τους υπηκόους κρατών εκτός ΕΕ απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Ο Προϊστάμενος του

Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ

Θωμάς Κίτκας