ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ Σ.Φ.Η.Ο)...

2021-04-23

Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Σκύδρας

Ως Δήμος Σκύδρας, με βάση την ενημέρωση μας από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), πληροφορούμε τους συνδημότες μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα διακοπεί σε περιοχές του Δήμου Σκύδρας, σύμφωνα με τον εξής προγραμματισμό:

· Κυριακή των Βαΐων 25 Απριλίου 2021, κατά τις ώρες: από 07:30΄ μέχρι τις 14:30΄, στο Λουτροχώρι και στα Σεβαστειανά στην περιοχή του γηπέδου.

· Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, κατά τις ώρες από 07;30 μέχρι τις 14:30΄, στα Σεβαστειανά (πλην περιοχής γηπέδου), στο Ριζό και στις Εργατικές Κατοικίες Σκύδρας.

Οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν σχετικές εργασίες στο δίκτυο.

Λόγω της διακοπής του ρεύματος θα υπάρχει ανάλογη επίπτωση στην ομαλή υδροδότηση των προαναφερομένων περιοχών.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη προετοιμασία όλων των ενδιαφερομένων ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Τηλέφωνα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για πληροφορίες: 2111900500 ή 11500 ή 2381050140.

1η Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 για ολόκληρη την εδαφική επικράτεια του Δήμου. Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 93764/396/2020 (ΦΕΚ Β' 4380/2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Το Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας).
  • Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών
  • Ολοκλήρωση - εφαρμογή Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές)

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί οριζόντια δράση με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης των σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων αφορά όλη την επικράτεια του Δήμου Σκύδρας. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο και των πολιτών. Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε και να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεργασία κατά την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο.

Η δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει δύο στάδια, με το πρώτο να έχει στόχο την καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των φορέων και των πολιτών και την ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου όπου θα χωροθετηθούν τα σημεία φόρτισης και οι θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος με απόψεις, δεδομένα και τεκμηριωμένες προτάσεις στο παρόν πρώτο στάδιο της διαβούλευσης που θα διαρκέσει 15 μέρες και αφορά στην ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου όπου θα χωροθετηθούν τα σημεία φόρτισης και οι θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων και στην καταγραφή των σχετικών και μελλοντικών αναγκών για σημεία φόρτισης.

Η πρώτη δημόσια διαβούλευση θα συμβάλλει στη διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και στην τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών, με σκοπό την ολοκλήρωση της μελέτη Σ.Φ.Η.Ο. Για τις προτάσεις του ΣΦΗΟ θα πραγματοποιηθεί η 2η δημόσια διαβούλευση.

Πληροφορίες: Λιάμπας Αθανάσιος, Σιδηρόπουλος Γρηγόριος, Χαλκοπούλου Μαρία, Τηλ.: 2381351851-53-63 / Εmail: liampass@skydra.gov.gr, sidiropoulosg@skydra.gov.gr, chalkopouloum@skydra.gov.gr

Αποστολή απόψεων και προτάσεων στο email: d_skydras@skydra.gov.gr

23-4-2021/16:23