ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ-ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ...

2021-07-16

Οι φορολογούμενοι καλούνται να αποτυπώσουν στις φορολογικές δηλώσεις τα εισοδήματα που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια του 2020, εισοδήματα στα οποία ομολογουμένως η πανδημία έχει συνδράμει τα μέγιστα στη συρρίκνωσή τους. 

Η πολιτεία από την πλευρά της στήριξε τους πληγέντες με προγράμματα ενίσχυσης και επίσης νομοθέτησε αλλαγές που έχουν να κάνουν με την φορολογική αντιμετώπισή των εισοδημάτων αυτών.

Γράφει ο οικονομικός σύμβουλος, Γιάννης Χατζησαλάτας

Η υποβολή των δηλώσεων ορίστηκε για το τέλος Ιουλίου και η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με πρώτη δόση στο τέλος Ιουλίου. Επιπλέον παρέχεται έκπτωση 3% για εφάπαξ πληρωμή του συνολικού φόρου.

 Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων εισοδήματος, χωρίς το πρόστιμο εκπροθέσμου, υπάρχει και έως την 27η Αυγούστου με πληρωμή όμως διπλής δόσης (Ιουλίου και Αυγούστου) και ταυτόχρονη απώλεια της δυνατότητας έκπτωσης 3%.

Αλλαγές που έχουν νομοθετηθεί:

 • Τεκμήρια

Απαλλαγή τεκμηρίων σέ όσους έχουν πληγεί από την πανδημία (επαγγελματίες, εργαζόμενοι σε αναστολή, εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ναυτικοί με αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης, ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια).

Εξαιρούνται της απαλλαγής οι πληττόμενοι όταν :

1. Η φορολόγηση, έστω ενός έτους από τα δύο τελευταία, έγινε στο τεκμαρτό και όχι στο πραγματικό εισόδημα

2. Το τεκμαρτό εισόδημα παρουσιάζεται αυξημένο το 2020 σε σχέση με το 2019

 • e- αποδείξεις:

Επέκταση εξαίρεσης από το μέτρου υποχρέωσης ΄΄συλλογής΄΄ηλεκτρονικών αποδείξεων του 30% του δηλωθέντος εισοδήματος για :

1. Τους πληττόμενους από την πανδημία (επαγγελματίες, εργαζόμενοι σε αναστολή, εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ναυτικοί με αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης, ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια).

2. Τους φορολογούμενους άνω των 60 ετών

3. Τα έκτακτα εισοδήματα - ενισχύσεις των πληγέντων

Μείωση του πέναλτι από 22% στο 11%

'Όταν η συλλογή των ηλεκτρονικών αποδείξεων είναι ανάμεσα στο 20% και στο 30% του εισοδήματος

 • Ανείσπρακτα ενοίκια

Για τα ανείσπρακτα μισθώματα δεν θα απαιτείται αγωγή ή διαταγή πληρωμής αρκεί η κοινοποίηση εξωδίκου

 • Μειωμένοι Φορολογικοί συντελεστές

Φυσικά πρόσωπα:

9% για τα πρώτα 10.000€22% για εισόδημα 10.001 έως 20.000 €

28% για εισόδημα 20.001€ έως 30.000€

36% για εισόδημα 30.001€ έως 40.000€

44% για εισόδημα 40.001€ και πάνω

Νομικά πρόσωπα:

Μείωση από 24% σε 22%

 • Εισφορά Αλληλεγγύης

Αναστολή μέτρου και για το 2022

Εξαιρούνται του μέτρου οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι Προκαταβολή φόρου

Φυσικά πρόσωπα :Μόνιμη μείωση προκαταβολής από το 100% στο 55%

Νομικά πρόσωπα : Μόνιμη μείωση προκαταβολής από το 100% στο 80% και ειδικά για φέτος η μείωση είναι 70%

 • Νέοι κωδικοί :

023 - 024-Συμπληρώνεται από όσους γενικά εξαιρούνται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο

985 -986-Προσυμπληρώνεται από την ΑΑΔΕ για τους πληττόμενους που εξαιρούνται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο

 • - 360-Συμπληρώνεται από Αθλητές - προπονητές: και αφορά την φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή 22% των εισοδημάτων πάνω από τις 40.000€

041-Συμπληρώνεται από συνταξιούχους που μετέφεραν την φορολογικής τους έδρας στην Ελλάδα για μειωμένη φορολόγηση για με συντελεστή 7% στο σύνολο των εισοδημάτων τους

437 - 438-Συμπληρώνεται από όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών και σχετικών ειδών και θα έχουν μείωση κατά 5 μονάδες στους φορολογικούς συντελεστές για έως πέντε κερδοφόρες χρήσεις

625 -626-Συμπληρώνεται από Επενδυτικούς Αγγέλους και αφορά εισφορά κεφαλαίου έως 300.000€ σε κεφαλαιουχική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και έτσι εκπίπτει το 50% της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα

 • 628-Συμπληρώνεται από όσους έκαναν επισκευές ακινήτων για έκπτωση φόρου 1.600€

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Οι δαπάνες πρέπει :

Να πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020

Να αφορούν την παροχή υπηρεσίας και όχι την αγορά υλικών

Η εξόφληση να έχει γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο με νόμιμα παραστατικά

Η έκπτωση υπολογίζεται :

Στο 40% των δαπανών και κατανέμονται στα 4 επόμενα χρόνια. Ανώτερο ποσό ετήσιας έκπτωσης τα 1.600€

629 - 630 - 631-Συμπληρώνεται από όσους έχουν κάνει δωρεές σε χρήμα ή είδος σε:

Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Ελλάδα 2021

Εθνική Βιβλιοθήκη

Λυρική σκηνή

 • Πληρωμή φόρου

Πέντε επιλογές έχει ο φορολογούμενος για την πληρωμή του φόρου :

 • Σε 8 μηνιαίες ισόποσες δόσεις με 1η δόση πληρωμής τέλος Ιουλίου
 • Σε 7 μηνιαίες ισόποσες δόσεις με 1η διπλή δόση πληρωμής (Ιουλίου και Αυγούστου) τέλος Αυγούστου
 • Εφάπαξ εξόφληση τέλος Ιουλίου με έκπτωση 3%
 • Με ένταξη της οφειλής στην πάγια ρύθμιση 12 - 24 δόσεων
 • Με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας σε 12 άτοκες δόσεις

16-7-2021/09:29