ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Ε.Ο.Φ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟ…

2021-02-10

Την ανάκληση των παρτίδων2000913,2000914 και 2000915με ημερομηνία λήξης 11/2021του φαρμακευτικού προϊόντος ADRENALINE1 mg/mlinjectionsolution, καθώς εντοπίστηκε αστοχία υλικού (βαθιά χαραγή στο λαιμό της φύσιγγας) σε τεμάχια παρτίδων του προϊόντος που διακινήθηκαν σε χώρα της Ευρώπης.

 Η απομάκρυνση των ανωτέρω παρτίδων από την ελληνική αγορά αποφασίστηκε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί ελαττωματικά τεμάχια σε αυτές, επειδή έχουν παραχθεί από την ίδια παρτίδα φύσιγγας με το εύρημα.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η εταιρείαDEMOAE,. 

Η εταιρείαDEMOAE ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας του προϊόντος, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

OΠρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

09-02-2021/11:02