ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ -20- ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ...

2024-07-02

Στην πρόσληψη εργατικού προσωπικού για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ' άτοµο το µήνα Ιούλιο 2024, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων της Αλμωπίας, αποφάσισε ο Δήμος Αλμωπίας.

Δείτε τα δικαιολογητικά κλπ προθεσμίες  Ε  Δ  Ω...

02/7/2024