ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΚΤΩ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ...

2021-02-12

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Διοίκησης του Γ.Ν. Πέλλας - Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας και της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ έχει εξασφαλισθεί η επικείμενη πρόσληψη τεσσάρων (4) μόνιμων Ιατρών (ΑΔΑ: 6ΥΓΟ4690ΒΛ-6ΞΦ):

-Δύο (2) ιατρών ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

-Ενός (1) ιατρού ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ και

-Ενός (1) ιατρού ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.

(Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 03.03.2021, ώρα 12:00΄π.μ.).

Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού αποτελεί πρώτιστο μέλημα του Νοσοκομείου.

Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου Έδεσσας συνεχίζει τις προσπάθειες με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Διοίκησης του Γ.Ν. Πέλλας - Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών και της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ έχει εξασφαλισθεί η επικείμενη πρόσληψη τεσσάρων (4) μονίμων Ιατρών:

Δύο (2) ιατρών ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για Μ.Ε.Θ.

Ενός (1) ιατρού ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ενός (1) ιατρού ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 03.03.2021)

Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού με ειδικότητες πρώτης γραμμής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του Νοσοκομείου.

Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου Γιαννιτσών συνεχίζει τις προσπάθειες για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο και αξιοπρεπές , με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

12-02-2021/14:57