ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 13/10/2021...

2021-10-13

Παρθενομάρτυς και Νύμφη του Χριστού μας

Η Αγία Χρυσή ήταν Ελληνίδα βουλγαρικής καταγωγής, γεννήθηκε στο χωριό Σλάταινα, την σημερινή Χρυσή, στην Επαρχία Αλμωπίας, κοντά στην Αριδαία του Νομού Πέλλας στην Μακεδονία μας. Ο πατέρας της Χριστιανός Ορθόδοξος, ήταν φτωχός και άσημος. Είχε τέσσερα κορίτσια μαζί με την Αγία Χρυσή, η οποία ξεχώριζε και στην ομορφιά του σώματος αλλά και αυτήν της ψυχής. Η Αγία διακρίνονταν για την πίστη, την αρετή και την αγνότητα του βίου της.

Είχε πολλή πίστη, στο Θεό. Επέδρασε πολύ στην ζωή της ο βίος και το μαρτύριο του Αγ. Ιακώβου του Νεομάρτυρος, ο οποίος καταγόταν από εκείνα τα μέρη, και μαρτύρησε με φρικτά βάσανα. Επίσης η μεγάλη της πίστη οφείλεται εκτός άλλων και στον πάτερ Κοσμά τον Αιτωλό, που μαρτύρησε 16 χρόνια πριν από την Αγία.

Μια μέρα μαζί με άλλες γυναίκες πήγε στο δάσος του χωριού για να μαζέψει ξύλα. Εκεί την συνάντησε ένας Αγαρηνός που με υποσχέσεις και κολακείες προσπάθησε να την φέρει στη θρησκεία του και να την κάνει σύζυγό του. Την απείλησε ότι αν αρνηθεί, θα υποστεί φοβερά μαρτύρια. Η Χρυσή δεν δείλιασε, αλλά επικαλέστηκε την βοήθεια του Κυρίου. Τότε παραδόθηκε σε Μωαμεθανές γυναίκες μήπως την μεταπείσουν. Ακόμη κατέφυγαν σε μαντεία και μαγείες.

Επί έξι μήνες αγωνίζονταν να την αποσπάσουν από την πίστη της. Ζήτησαν ακόμη και την βοήθεια των γονέων και αδελφών της Αγίας προκειμένου να την μεταπείσουν. Γονείς και αδελφοί με δάκρυα την παρακαλούσαν να αρνηθεί την πίστη της, για να αποφύγουν και αυτοί και η Αγία το μαρτυρικό θάνατο.

Μετά την άκαμπτη στάση της Αγίας, χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια της κατά την προσπάθεια να την μεταπείσουν στην πίστη της..."εγώ τον Χριστόν μου πιστεύω και προσκυνώ και Αυτόν μόνον", άρχισαν τα φοβερά μαρτύρια και επί τρεις ολόκληρους μήνες την ράβδιζαν καθημερινά. Κατόπιν έκοψαν λωρίδες από το δέρμα της και τις κρέμασαν εμπρός της. Ύστερα πέρασαν από τα αυτιά της ένα πυρωμένο σίδερο και την κρέμασαν σε μία άγρια αχλαδιά και με μαχαίρι έκοψαν τα μέλη του ιερού σώματός της.

Έτσι η Αγία Χρυσή παρέδωσε το πνεύμα της την 13η Οκτωβρίου του 1795, παίρνοντας διπλόν στέφανον, αυτόν της παρθενίας και αυτόν του μαρτυρίου.

Τα Άγια λείψανά της τα πήραν κρυφά κάποιοι Χριστιανοί και τα ενταφίασαν με πολλή τιμή και ευλάβεια.

Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας Χρυσής είναι καταχωρημένο στο ''Νέον Μαρτυρολόγιον'' του αγίου Νικοδήμου του αγιορείτου και από εκεί πληροφορούμαστε πως άθλησε στις 13 Οκτωβρίου 1795, ''μεληδόν κατακοπείσα''.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μαρτυρία και το μαρτύριο της Αγίας Χρυσής αντλήσαμε από το βιβλίο ''Η Αγία Νεομάρτυς Χρυσή'' του Αρχιμ. Ιωήλ Φραγκάκου του σημερινού Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, όπου εκτός από το ''Διευκρινιστικό σημείωμα'', που σ' αυτό ο συγγραφέας δίνει κατατοπιστικές εξηγήσεις και το ''Βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής'', υπάρχει και η πλήρης Ασματική Ακολουθία της Αγίας με Εσπερινό, Όρθρο, Παρακλητικό Κανόνα, Χαιρετιστήριους Οίκους και στο τέλος ένα φωτογραφικό παράρτημα.

ΗΑγία Χρυσή εορτάζεται από την Αγία Εκκλησία μας στις 13 Οκτωβρίου εκάστου έτους την ημέρα της κοιμήσεως της.

πολυτκιον
Ἦχος γ'. Θείας Πίστεως.
Σκεῦος χρύσεον, τῆς παρθενίας, καί ἀκήρατος, νύμφη Κυρίου, ἐχρημάτισας Χρυσῆ καλλιπάρθενε· τήν γάρ ἁγνείαν ἀμέμπτως φυλάττουσα, ὐπέρ Χριστοῦ θεοφρόνως ἐνήθλησας· Μάρτυς ἔνδοξε, ἱκέτευε τόν Νυμφίον σου, δωρήσασθε ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Έτερον πολυτκιον

Ἦχος ἅ΄. Τῆς ἔρημου πολίτης

Ἀλμωπία καυχᾶται τοῖς σπαργάνοις σου πανσεμνέ, καί Μακεδονία γεραίρει τήν ἁγίαν σου ἄθλησιν, Χρυσή Παρθενομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἰσότιμε Μαρτύρων εὐκλεῶν• μέθ ΄ὧν πρέσβευε ἀπαύστως ὑπέρ ἠμῶν, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοῖ• δόξα τῷ δεδωκότι σοί ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγούντι διά σου, ἠμίν χάριν καί ἔλεος.

Έτερον πολυτκιον

Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε

Φυτόν εὐθαλέστατον, ἐν Ἀλμωπία φυέν, ἀθλήσει ἐδόξασας, Παρθενομάρτυς Χρυσή, Χριστόν τόν Θεό ἠμῶν. Ὅθεν Μακεδονία, μυστικῶς ἀρδευθεῖσα, ρείθροις τῶν σῶν αἱμάτων, κατά χρέος τίμα σέ. Ἀλλά Χριστόν ἱκέτευε, ὑπέρ τῶν εὐφημουντῶν σέ. Τήν ἀμνάδα πάντες τήν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς παρθενίας τόν ἀσύλητον θησαυρόν, τήν νύμφην Κυρίου, ὅλην κεχρυσωμένην, Χρυσήν τήν ἀθλοφόρον ὕμνοις τιμήσωμεν.

Κοντκιον
Ἦχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον.
Χρυσωθεῖσα Πνεύματι, Τῷ Παναγίῳ, τήν ἁγνείαν ἔφθορον, τήν σήν ἐτήρησας Χριστῷ, καί ὑπέρ φύσιν ἠγώνισαι, παρθενομάρτυς, Χρυσῆ ἀξιάγαστε.Μεγαλυνριον
Τήν Παρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, τήν κεχρυσωμένην, σώματί τε καί τῇ ψυχῇ, Χρυσῆν τήν ἁγίαν, αἰνέσωμεν βοῶντες· χαῖρε νύμφη Κυρίου, ἁγνή καί πάγχρυσε.

13-10-2021/07:58