Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗ ΓΙΑΝΝΗ ''ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ'' ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

2021-04-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγωνία, άγχος και αβεβαιότητα είναι τα συναισθήματα που εισπράξαμε κατά την επίσκεψή μας στην Λαϊκή Αγορά της Έδεσσας.

Το νέο νομοσχέδιο καταργεί το λαϊκό χαρακτήρα των αγορών και εισάγει ρυθμίσεις που αλλοιώνουν εντελώς τη φύση και το σκοπό τους. Όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή που προέχει η στήριξη αυτών των ανθρώπων, καθώς για πάνω από ένα χρόνο υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, ενώ τα περιθώρια αντίδρασής τους στο νέο νόμο εξανεμίζονται από τα μέτρα που είναι σε ισχύ!

Η Κοινωνία σε Κίνηση έχει θέσει ως πολιτική προτεραιότητα τη στήριξη της επαγγελματικής δραστηριότητας και μεταξύ άλλων έχει προτείνει μείωση 25% στα τέλη για το χρονικό διάστημα που οι λαϊκές αγορές βρίσκονταν σε λειτουργία. Οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων οφείλουν να εκφράζουν ξεκάθαρη βούληση στήριξης τόσο για ουσιαστικούς όσο και για ηθικούς λόγους όταν οι δημότες βρίσκονται σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης!

Η Κοινωνία σε Κίνηση οφείλει την ύπαρξη της στον κάθε καθημερινό συνδημότη της, καθώς είναι ο μόνος που της δίνει δύναμη, και οι ανάγκες αυτού θα ορίζουν πάντα τον προσανατολισμό της.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

19-4-2021/08:50