Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ, Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

2021-03-22

            ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ»

ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΖΑΜΤΖΗ

Το νερό είναι πηγή ζωής.

Η έλλειψη νερού καθώς και η υποβάθμιση της ποιότητας του, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με την έκθεση του World Resources Institute (Ινστιτούτο Παγκόσμιων Φυσικών Πόρων) έως το 2025 τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα γνωρίσουν τον εφιάλτη της λειψυδρίας και αυτή η εξέλιξη θα έχει σαν αποτέλεσμα, την ερημοποίηση περιοχών στον πλανήτη μας, την ταχεία πληθυσμιακή συρρίκνωση, την μείωση και πιθανή εξαφάνιση πολλών ειδών του φυτικού και ζωικού κόσμου.

Η κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και η ποιότητα του νερών, απασχολεί και την Ελλάδα.

Ο κίνδυνος ερημοποίησης περιοχών της Ελλάδας καθίσταται πλέον ορατός, με σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για την οικονομία της χώρας μας, αλλά και για την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων.

Η πατρίδα μας αν και δεν έχει ουσιαστικό πρόβλημα βροχοπτώσεων και επιφανειακών υδάτων, αντιμετωπίζει σε ορισμένες περιοχές, προβλήματα επάρκειας νερού τόσο για την ύδρευση, όσο και για την άρδευση των κτημάτων.

Στο σύνολο της έκτασης των υδατικών διαμερισμάτων που είναι 131.913.000 εκατ. στρέμματα, έχουμε ετήσια κατακρήμνιση (βροχές) 117.520.000.000 κυβικά μέτρα νερού και επιφανειακή απορροή 54.725.000.000 κυβικά μέτρα νερού.

Οι ανάγκες για την άρδευση είναι περίπου 4.210.000.000 κυβ. μέτρα, για την ύδρευση 691.000.000 κυβ. μέτρα και για την βιομηχανική κατανάλωση 154.000.000 κυβ. μέτρα. Συνολικά δηλαδή, 5.055.000.000 κυβ. μέτρων νερού.

Η Ελλάδα, ενσωμάτωσε στο εθνικό της Δίκαιο την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «για την Διαχείριση και την Ποιότητα των Υδάτινων Πόρων».

Επιβάλλεται η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της χώρας μας.

Ο συντονισμός των προγραμμάτων αξιοποίησης των υδατικών πόρων σε όλα τα επίπεδα (έρευνα, γνώση, κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων, προστασία από την ρύπανση, κ.ά.), είναι απαραίτητος και αυτό σημαίνει την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού και προγραμματισμού των σχετικών ενεργειών.

Υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστούν μικρά και μεγάλα έργα συγκέντρωσης επιφανειακών υδατικών πόρων, (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες νερού, διευθετήσεις χειμάρρων, αναβαθμοί εντός της κοίτης χειμάρρων και ποταμών, κλπ), ώστε να έχουμε τις απαιτούμενες ποσότητες νερών και να ενισχύσουμε τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η ΠΕ Πέλλας, διαθέτουν μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού τους, για έργα διευθέτησης χειμάρρων και ποταμών και αναβαθμούς εντός της κοίτης τους.

Φέτος τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να παραδοθεί η μελέτη του φράγματος του Αλμωπαίου ποταμού, ώστε να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί.

Ακόμη, διεκδικούμε την δημιουργία του φράγματος του Γράμμου ποταμού και ταμιευτήρων νερού στην Πέλλα.

Η ανάγκη να βοηθήσουμε τεχνητά στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα τους χειμερινούς μήνες, είναι μεγάλη και πρέπει να γίνεται σύμφωνα πάντοτε με την Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε.

Με δεδομένο ότι το 85% έως 87% των υδάτων που χρησιμοποιούμε, κατευθύνεται στην άρδευση των καλλιεργειών, είναι επιβεβλημένος ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών, αλλά και οι μέθοδοι άρδευσης, ώστε τα προβλήματα και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον να αντιμετωπιστούν, αλλά και οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών να καλυφθούν.

Η αστική ανάπτυξη, η αύξηση του πληθυσμού με φυσικό επακόλουθο την αύξηση των υδρευτικών αναγκών, οδηγεί στην αναγκαιότητα αξιοποίησης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων.

Όμως, οι 300.000 περίπου γεωτρήσεις που αντλούν νερό από τον υπόγειο υδροφορέα (κάποιες είναι παράνομες), πρέπει να ελεγχθούν και να επανακαθορισθεί η λειτουργία τους και να κριθεί η χρησιμότητά τους.

Η παραγωγή «πράσινης ενέργειας» μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, είναι προς την θετική κατεύθυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Η σωστή λειτουργία βιολογικών καθαρισμών στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις πόλεις, η δημιουργία «φυσικών βιολογικών καθαρισμών» για τους μικρότερους οικισμούς, η μη αδειοδότηση λειτουργίας επιχειρήσεων που παράγουν ρύπους και η διαχείριση των ρυπογόνων φορτίων τους, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η μη ορθή γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα (σπατάλη νερού κατά το πότισμα των καλλιεργειών, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με νιτρικά, άζωτο, κ.ά.), η κατάργηση των παράνομων χωματερών, η αποκατάσταση των χώρων αυτών και η δημιουργία υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων μας, είναι ορισμένες από τις πλέον αναγκαίες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επάρκειας και καλής ποιότητας των υδάτινων πόρων.

Σήμερα στην χώρα μας υπάρχει τόσο η νομοθεσία όσο και οι απαραίτητες δομές για την ορθολογική διαχείριση και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, καθώς επίσης, και την προστασία της ποιότητάς τους.

Η ορθή διαχείριση, η αξιοποίηση και η καλή ποιότητα των νερών, διασφαλίζουν ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς, τα παιδιά μας, τις γενιές που έρχονται.

Διασφαλίζουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής, διασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη, ένα καλύτερο αύριο.

Το νερό είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο πλανήτης Γη είναι το «σπίτι» μας. Πολιτεία και πολίτες, οφείλουμε να προστατεύσουμε την «ζωή» μας, να προστατεύσουμε το «σπίτι» μας.

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού σας προωθούμε το video animation με ηρωίδα μία σταγόνα, τη "Νερένια", η οποία μας αφηγείται το φόβο της γιατί με τα χρόνια και τις συνθήκες όλο και λιγοστεύει και μας προτείνει τρόπους να εξοικονομούμε νερό και να μην το ξοδεύουμε αλόγιστα.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Γιάννης Χατζόγλου δήλωσε ότι «Το νερό είναι ζωή και πρέπει να προσέχουμε την κάθε σταγόνα. Αυτό είναι το νόημα της «Νερένιας», για την οποία ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ζαμπούκη»

To video μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι του Δήμου Έδεσσας στο Youtube στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=uVhFZjKq76g

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Μήνυμα Δημάρχου Αλμωπίας για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, γιορτάζεται φέτος από τον ΟΗΕ, με το εξής ερώτημα προς τους ανθρώπους όλης της γης: «Τι σημαίνει το νερό για εσάς»; Απαντώ: Αν για ένα πράγμα αισθάνομαι ευλογημένος στη ζωή μου, είναι ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αλμωπία, έναν τόπο γεμάτο νερά. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ξεχνάμε τη σημασία του πολυτιμότερου αγαθού στον κόσμο, ξοδεύοντας το αλόγιστα. Ζούμε σε έναν τόπο, με συγκλονιστικό υδρολογικό πλούτο, τον οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε.

Για να γίνει αυτό πρέπει να γνωρίζεις την ανάγκη να ανταποκρίνεσαι με συγκεκριμένες ενέργειες. Όχι μόνο με τη συντήρηση ή τη βελτίωση των εγκαταστάσεων νερού, αλλά και με την επένδυση στο μέλλον, την εκπαίδευση των νέων γενεών στη χρήση και τη φροντίδα του νερού. Αυτό το καθήκον της ευαισθητοποίησης αποτελεί προτεραιότητα σε έναν κόσμο στον οποίο τα πάντα απορρίπτονται και περιφρονούνται, και ο οποίος ξαναλέω, σε πολλές περιπτώσεις δεν εκτιμά τη σημασία των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας ως Αλμωπία αλλά και ως Ελλάδα.

Οι νέες γενιές καλούνται - μαζί με όλους τους κατοίκους του πλανήτη - να εκτιμήσουν και να υπερασπιστούν αυτόν τον πόρο. Είναι ένα καθήκον που ξεκινά με τη συνειδητοποίηση, ότι ήδη εδώ και χρόνια υπάρχουν χώρες που υφίστανται τις αναπόφευκτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και όλων εκείνων που είναι θύματα μιας άλλης μορφής εκμετάλλευσης και μόλυνσης του νερού μέσω διαφόρων παραγόντων. Αυτή η εκπαιδευτική πρόκληση, θα δημιουργήσει ένα νέο όραμα αυτού του αγαθού, μεγαλώνοντας γενιές που θα εκτιμούν και θα αγαπούν τους πόρους που μας δίνει η μητέρα Γη.

Είμαστε μια περιοχή μικρή στο χάρτη αλλά μεγάλη στον όγκο των υδατικών πόρων. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν χρηματοδοτικά σχέδια καθώς και ευρείας κλίμακας έργα νερού. Αυτή η αποφασιστικότητα, θα οδηγήσει στην υπέρβαση της έννοιας της μετατροπής του νερού σε είδος πολυτελείας και σε κάτι το δυσεύρετο. Δέσμευσή όλων μας, η Αλμωπία να συνεχίσει στο μέλλον, να αποτελεί έναν τόπο γεμάτο νερά και ζωή!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ

Δήμαρχος Αλμωπίας

ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Με το σύνθημα "Μη σπαταλάς το νερό σήμερα, για να μην το στερηθείς αύριο" ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 22α Μαρτίου ως παγκόσμια ημέρα υπενθύμισης της σημασίας του νερού στην ανθρωπότητα αλλά και ευαισθητοποίησης για το πολυτιμότερο αγαθό της φύσης.

Το νερό έχει τεράστια και ζωτική αξία για τα νοικοκυριά μας, τα τρόφιμα, τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την ακεραιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος. Η αξία του είναι μεγαλύτερη από το κόστος του. Αν παραβλέψουμε οποιαδήποτε από αυτές τις αξίες, διακινδυνεύουμε την έλλειψη αυτού του πεπερασμένου, αναντικατάστατου πόρου (Οργανισμός τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, FAO).

Τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, όπου όλα γύρω μας έχουν αλλάξει δραματικά λόγω της πανδημίας του COVID-19, ας συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να εντείνουμε άμεσα τις προσπάθειές μας για την προστασία και την εξοικονόμηση του νερού τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Είναι απαραίτητο, να εφαρμοστεί μια πιο συνετή διαχείριση των υδάτινων πόρων και να γίνει εξορθολογισμός στη χρήση του νερού ιδιαίτερα στη γεωργία (πχ μέσω της εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού και της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών). Είναι εξίσου σημαντικό, ο καθένας μας ξεχωριστά να υιοθετήσουμε απλές συνήθειες εξοικονόμησης του νερού στην καθημερινότητά μας όπως για παράδειγμα να βουρτσίζουμε τα δόντια μας και να πλένουμε τα πιάτα με κλειστή τη βρύση καθώς και να φροντίζουμε για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών στα υδραυλικά του σπιτιού μας, ώστε να κάνουμε πράξη το σύνθημα της ημέρας «Μη σπαταλάς το νερό σήμερα, για να μην το στερηθείς αύριο».

Προς τιμήν της παγκόσμιας ημέρας νερού παραθέτουμε όμορφες φωτογραφίες της Αλμωπίας μας, ενός τόπου με κυρίαρχο στοιχείο το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό, όπως το βλέπετε εσείς μέσα από τα δικά σας τα μάτια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22-3-2021/15:32