ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ...

2022-04-29

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενηµέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών η ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού (∆Ι.Π.Υ.Ν.) Πέλλας, υπενθυµίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα µας ξεκινάει επίσηµα την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου. Απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους συµπολίτες µας:

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα µπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά

• Να συµβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά µε τα µέτρα πρόληψης και τον ηµερήσιο κίνδυνο πυρκαγιάς, σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπαίθρου

• Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και στους επίσηµους λογαριασµούς του Πυροσβεστικού Σώµατος, στο Facebook και στο Twitter

• Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr Καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου θα πραγµατοποιούνται εκτεταµένοι πρόσθετοι έλεγχοι - περιπολίες προς αποφυγή ενάρξεως και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ µέτρων πυροπροστασίας, κυρίως σε υπαίθριες εργασίες. Επισηµαίνουµε ότι, η µη τήρηση των διαλαµβανοµένων στα ανωτέρω, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιµα, καθώς και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά:

• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για: - την τοποθεσία και το ακριβές σηµείο που βρίσκεστε - το ακριβές σηµείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς - την ένταση του ανέµου στην περιοχή και - το είδος της βλάστησης που καίγεται

• Αποµακρυνθείτε αµέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρµόδιων αρχών

• ∆ιευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάµεων Τονίζουµε ότι, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού µας πλούτου είναι υπόθεση όλων µας!!

29/4/2022