ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ: ''ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ’’!!

2022-03-10

Ηλεκτροδοτείται μισθωμένο ακίνητο του Δήμου από δημοτικό ρεύμα ή όχι;

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο υποβάλλαμε στην κ. Ιατρίδου και στον κ. Σαμλίδη ερώτηση σχετικά με την ηλεκτροδότηση ακινήτου που έχει μισθωθεί σε ιδιώτη από την ΔΗΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα με την αρ 306/18 σύμβαση η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου μας εκμίσθωσε το κυλικείο του κολυμβητηρίου. Όπως ορίζει ο όρος 8 της σύμβασης ο μισθωτής έχει την υποχρέωση του διαχωρισμού της ηλεκτροδότησης και της έκδοσης ξεχωριστού λογαριασμού στο όνομα της επιχείρησης.

Σε συνέχεια της ερώτησης υποβάλλαμε εγγράφως αίτηση παροχής διευκρινήσεων (αρ πρωτοκόλλου 178 από 1/2/2022) στη ΔΗΚΕΔΕ η οποία κοινοποιήθηκε και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Δυστυχώς μετά την πάροδο 40 ημερών καμία απάντηση δεν μας έχει δοθεί παρόλο που δεν απαιτείται γι αυτήν καμία έρευνα.

Συχνά κατά το παρελθόν οι απαντήσεις σε πλήθος αιτημάτων μας έχουν αργήσει δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Η παρούσα καθυστέρηση όμως είναι πραγματικά προκλητική και καταδεικνύει το μέγεθος της αλαζονείας της διοίκησης έπειτα από 12 χρόνια εξουσίας.

Υποβάλλουμε λοιπόν εκ νέου το απλό ερώτημα.

Εκδίδεται ξεχωριστός λογαριασμός για το εν λόγω κυλικείο ή ηλεκτροδοτείται από Δημοτικό ρεύμα;

Επιπλέον θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας εργασίες ηλεκτρολογικές εντός του συγκεκριμένου ακινήτου ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, οι οποίες έλαβαν χώρα έπειτα από την υποβολή των ερωτημάτων μας.

Κοινωνία σε Κίνηση

10-3-2022/17:59