ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ: ‘’ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ’’

2021-02-26

Με την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-03-2020, τεύχος Α') θεσπίστηκε η δυνατότητα των Δήμων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις, που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους και δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, από την καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού και των αναλογούντων τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, καθώς και η δυνατότητα του Δ.Σ., με την απόφασή του, να ρυθμίζει και θέματα συμψηφισμού, με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Το Δ.Σ. Έδεσσας, με την με 47/30-03-2020 απόφασή του, αποφάσισε την απαλλαγή της κάθε είδους επιχείρησης από την καταβολή των παραπάνω τελών, καθώς και τον συμψηφισμό των τυχόν καταβληθέντων τελών, με μελλοντικά τέλη και για ισόχρονο διάστημα με την απαλλαγή. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων μπορούσαν να υποβληθούν μέχρι τη λήξη του έτους 2020.

Περαιτέρω, δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους, μέσω της εφαρμογής https://dt.govapp.gr/aitiseis, να ενεργοποιήσουν τις αιτήσεις απαλλαγής Δημοτικών Τελών και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων. Όμως, ο Δήμος Έδεσσας, ουδέποτε ενεργοποίησε την δυνατότητα αυτή, παρά την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι σήμερα, δυστυχώς, κατατάσσεται στους μη ενεργούς Δήμους, αποκλείοντας έτσι τις επιχειρήσεις του Δήμου μας από την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις απαλλαγής από τα παραπάνω δημοτικά τέλη.

Επειδή, ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων του Δήμου μας εκ νέου διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους από τον Νοέμβριο του 2020 και μέχρι σήμερα, λόγω της επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να μην πρόλαβαν να αιτηθούν απαλλαγή από την καταβολή των παραπάνω τελών μέχρι τη λήξη του 2020, η Κοινωνία σε Κίνηση, υπέβαλε στο Δ.Σ. της 12ης Φεβρουαρίου 2020, την πρόταση παράτασης του χρόνου υποβολής των σχετικών αιτήσεων απαλλαγής, μέχρι τη λήξη του έτους 2021, για να δοθεί έτσι η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε όλες τις επιχειρήσεις.

Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγησε τους Δήμους όλης της Χώρας με έκτακτη στήριξη, προκειμένου να ισοσκελιστούν οι απώλειες των Δήμων από τα δημοτικά τέλη που δεν θα εισπραχθούν. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Έδεσσας έλαβε 647.173,29 ευρώ (συνημμένος πίνακας της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού).

Με μεγάλη έκπληξη ακούσαμε ότι έχει εκδοθεί Εγκύκλιος για το θέμα αυτό!! Έτσι η πρόταση του επικεφαλής της Κοινωνίας σε Κίνηση, Ιωάννη Τσεπκεντζή, περί παράτασης του χρόνου υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων δεν ψηφίστηκε με τον ισχυρισμό ότι πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση!!

Η Π.Ν.Π. κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 και έτσι έχει καταστεί Νόμος του Κράτους. Οι Νόμοι είναι διηνεκείς και ισχύουν μέχρι να καταργηθούν με άλλον νεότερο νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει ρητή ειδική διάταξη για την κατάργηση. (Μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε νόμος που να καταργεί το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020) Επίσης, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα κάποια Εγκύκλιος, όπως αβάσιμα ειπώθηκε στο Δ.Σ., η οποία σε κάθε περίπτωση δεν εισάγει κανόνα δικαίου στην πράξη και εξαντλεί τη δεσμευτική ισχύ της μόνο μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης.

Επομένως, η δυνατότητα απαλλαγής των επιχειρήσεων, από τα παραπάνω τέλη, ισχύει κανονικά μέχρι σήμερα και θα μπορούσε κάλλιστα να υιοθετηθεί η πρόταση της Κοινωνίας σε Κίνηση περί παράτασης της προθεσμίας χρονικού ορίου υποβολής των σχετικών αιτήσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων.

Επίσης, εκτός της παραπάνω πρότασης, η παράταξή μας, είχε υποβάλλει πρόταση σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο περί μείωσης κατά 25% των παραπάνω δημοτικών τελών όπως και αυτών των λαϊκών αγορών, για τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά. Πρόταση η οποία καταψηφίστηκε από τις παρατάξεις του κ. Γιάννου και του κ. Ρυσάφη!!

Θεωρούμε υποχρέωσή μας το Δημοτικό συμβούλιο να λάβει άμεσα απόφαση χρονικής παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με την ήδη ειλημμένη από τις 30\3\20 απόφαση ως ελάχιστη πράξη στήριξης της επαγγελματικής ζωής του τόπου η οποία βρίσκεται σε αποσύνθεση.

Γιάννης Τσεπκεντζής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

26-02-2021/10:37