ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ… (21/5/2022)

2022-05-21

Μπαίνει ο δάσκαλος του Τοτού στην τάξη και λέει:

- "Σήμερα παιδιά, θα κάνουμε ένα πείραμα."

Βγάζει ένα κουτί, που μέσα είχε ένα βάτραχο και του λέει:

- "Πήδα." Πηδάει ο βάτραχος. Τότε παίρνει ένα ψαλίδι και του κόβει το ένα πόδι. Γυρίζει αμέσως μετά στον βάτραχο και του ξαναλέει:

- "Πήδα." Πηδάει ο βάτραχος. Τότε, ο δάσκαλος, του κόβει και το άλλο πόδι και του ξαναλέει:

- "Πήδα." Αλλά ο βάτραχος μένει ακίνητος.

Τότε λέει ο δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά, γιατί ο βάτραχος έμεινε ακίνητος. Σηκώνει το χέρι του ο Τοτός και απαντάει:

- "Συμπεραίνουμε, πως όταν κόψουμε και τα δύο πόδια ενός βατράχου, τότε αυτός κουφαίνεται!!